LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

 

TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088/asr

 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr

 

PILIETYBĖS ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387811/asr

 

TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94745/asr

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.280580

 

PETICIJŲ ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84574/asr

 

REFERENDUMO ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.169554/asr

 

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463439

 

SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69069/asr

„LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517

 

VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO 2012–2020 METŲ PROGRAMA

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418407/asr

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMA „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a66c0760b04011e3bf53dc70cf7669d9/asr

 

NACIONALINĖ KOVOS SU KORUPCIJA 2015–2025 METŲ PROGRAMA

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

 

JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJA PRIEŠ KORUPCIJĄ

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289015

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26