Peticijų komisija

Turite pasiūlymų ?

Kviečiame išsakyti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus dėl Vyriausybės Peticijų komisijos veiklos gerinimo

Teikti pasiūlymą

Vyriausybės Peticijų  komisija yra Vyriausybės sudaryta nuolatinė tarpžinybinė  institucija, kuri Peticijų įstatymo nustatyta tvarka:

  • sprendžia kreipimosi  pripažinimo peticija ir peticijų priėmimo  nagrinėti klausimus;
  • nagrinėja  peticijas;
  • pateikia  išvadas dėl jose išdėstytų  reikalavimų ir pasiūlymų tenkinimo.

Skelbimai ir pranešimai