BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Užduokite klausimą

Pažymėti laukai yra privalomi.

  • 1. Kaip galiu sudalyvauti Europos Komisijos vykdomose viešosiosiose konsultacijose?

   Visos Europos Komisijos vykdomos konsultacijos eksponuojamos tinklapyje Viešųjų konsultacijų tinklapyje, kur visuomet galite pareikšti savo nuomonę.

   Atnaujinta: 2017 04 05

  • 2. Kur galėčiau susipažinti su ministerijų teikiamomis paslaugomis gyventojams ?

   Su ministerijų ir Vyriausybės kanceliarijos teikiamomis paslaugomis gyventojams galite susipažinti E,piliečio puslapyje, spausdami nuorodą.
    

   Atnaujinta: 2017 03 31

  • 3. Norėčiau pradėti ar paremti Europos piliečių iniciatyvas, kaip tai galėčiau padaryti?

   Nuo 2012 m. balandžio 1 d. ES piliečiai turi visiškai naują priemonę, kurią taikydami gali dalyvauti formuojant ES politiką.

   Europos piliečių iniciatyva – tai raginimas, kad Europos Komisija siūlytų teisės aktus jos kompetencijai priklausančiais klausimais.Naudodamiesi Europos piliečių iniciatyvos teise milijonas ES piliečių gali paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktus ir taip tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką.

   Piliečių iniciatyvos taisyklės ir procedūros išsdėstytos 2011 m. vasarį Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos priimtame reglamente.

   Piliečių iniciatyva leidžia 1 mln. piliečių iš bent ketvirčio ES valstybių narių prašyti Europos Komisijos pateikti pasiūlymų dėl teisės aktų tose srityse, kurios priklauso jos kompetencijai.

   Piliečių iniciatyvos organizatoriai – piliečių komitetas, sudarytas iš mažiausiai 7 ES piliečių, gyvenančių mažiausiai 7 skirtingose valstybėse narėse, turi vienus metus, per kuriuos gali rinkti būtinus parašus.

   Parašus turi patvirtinti kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos. Sėkmingos iniciatyvos organizatoriai dalyvaus Europos Parlamento viešajame svarstyme. Komisija per 3 mėnesius turės patikrinti iniciatyvą ir priimti sprendimą.

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 4. Ar įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją?

   Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu prašymas pateikiamas nesilaikant reikalavimų:

   • jeigu pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
   • jeigu pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos arba jeigu informacija jau buvo viešai paskelbta (tokiu atveju įstaiga turi per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje nurodyti pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį);
   • jeigu į Jūsų prašomą informaciją kiti asmenys ar įstaigos turi autorių, gretutinių ar duomenų bazių gamintojų teises, tačiau įstaiga privalo nurodyti, kam priklauso šios teisės, jeigu asmuo žinomas;
   • neteikiama informacija apie privatų gyvenimą;
   • neteikiama informacija, susijusi su nacionaliniu ar visuomenės saugumu, šalies gynybos interesais;
   • neteikiami statistiniai duomenys apie asmenis, kurie nėra davę sutikimo teikti apie juos informaciją;
   • neteikiama informacija, kuri sudaro valstybės tarnybos, komercines, profesines ar bankų paslaptis.

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 5. Per kokį laiką tikėtis atsakymo?

   Informacija Jums turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, įstaiga turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 dienų ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti rašto pareiškėjui, nurodant pratęsimo priežastis.

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 6. Kokią informaciją galite gauti iš valstybės ir savivaldybės įstaigų?

   Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims, taip patsudaro palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams.

   Informacija, kurią galite gauti:

   Informacija apie valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą

   Jūs galite kreiptis į visas valstybės ar savivaldybės įstaigas prašydami informacijos, kurią įstaigos turi suteikti pagal savo veiklos sritį ir funkcijas.

   Viešojo sektoriaus kaupiamą privačią informaciją apie Jus

   Tai bet kokios formos valstybės ir savivaldybių įstaigose kaupiama informacija apie Jus, pavyzdžiui, SODROS sukaupti duomenys. Pareiškėjas, prašydamas išduoti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

   Įstaiga, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą.

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 7. Kokiais būdais galima kreiptis ?

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 8. Kaip kreiptis į instituciją ?
   • Kreipdamiesi į viešojo administravimo subjektą Jūs neprivalote žinoti, kokio dokumento Jums reikia. Jums pakanka tiksliai ir aiškiai suformuluoti savo paklausimą. Jeigu kreipiatės raštu, tiksliai apibūdinkite kreipimąsi.
   • Su PRAŠYMU kreipiamasi, kai prašoma priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus (prašant administracinės paslaugos– išduoti leidimą, dokumentą, jo kopiją ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą).
   • Su SKUNDU kreipiamasi, kai yra pažeistos Jūsų teisės ar teisėti interesai ir prašoma juos apginti.
   • PRANEŠIMAS – rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
   • KREIPIMASIS (PETICIJA) – rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis į Seimą,  Vyriausybę  ar savivaldybės institucijas su reikalavimais ar siūlymais spręsti  šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus,  kai  tam  reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti  ar  pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą. 

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 9. Kaip žinoti, kur tiksliai kreiptis?

   Jūs neprivalote žinoti, kur tiksliai turite kreiptis. Jeigu kreipiatės raštu, o Jūsų prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, Jūsų prašymas per 5 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo turi būti persiųstas įstaigai, kuri disponuoja Jums reikalinga informacija. Per 5 darbo dienas Jūs privalote būti apie tai informuotas. Jeigu kreipiatės žodžiu, Jums iš karto turi būti nurodyta, į kokią įstaigą turėtumėte kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos kontaktiniai duomenys.

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 10. Kas yra valstybės institucijos?

   Valstybės institucijų sistemą sudaro visuma valstybės institucijų, kurios yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Jos viena kitą papildo, kontroliuoja, padeda viena kitai įgyvendinti valstybės funkcijas. Pavyzdžiui, Seimas priima įstatymus, o Vyriausybė juos privalo įgyvendinti (vykdyti); Seimas tvirtina Vyriausybės programą, o Vyriausybė yra atsakinga Seimui už jos vykdymą.

   Valstybės aparatą sudaro institucijos, kurios yra kuriamos ir panaikinamos įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymai nustato valstybės institucijų kompetenciją bei įgaliojimus valdyti apibrėžtą visuomeninių santykių sritį, taip pat šių institucijų teises bei pareigas ir jų įgaliojimų ribas.

   Pagrindinė visų valstybės institucijų funkcija – valstybės valdymas ir piliečių teisių bei teisėtų interesų apsauga. Tai vienija visas valstybės institucijas, nors kiekviena ir atlieka savarankišką valstybės funkciją.

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 11. Ką daryti, jei buvo pažeistos mano teisės ?

   Žmogaus teises ginančios neteisminės nepriklausomos institucijos

   Jeigu buvo pažeistos Jūsų teisės, svarbiausios žmogaus teises ginančios neteisminės nepriklausomos institucijos yra šios:

   Seimo kontrolierių įstaiga
   Adresas: Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
   Tel.  8 706 65 105
   Faks.  8 706 65 138
   El. paštas ombuds@lrs.lt

   Tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (t. y. kai tokius pažeidimus padaro valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojai, taip pat kiti darbuotojai ar asmenys, atliekantys viešojo administravimo funkcijas). Į Seimo kontrolierius galima kreiptis tiek dėl valstybių, tiek dėl savivaldybių ir joms pavaldžių institucijų veiksmų ar neveikimo, kai tuo pažeidžiamos žmogaus teises arba užsiimama biurokratizmu, sprendimų vilkinimu ir panašiai.

   Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
   Adresas: Plačioji g. 10, Vilnius, Lietuva 
   Tel. (8 5) 210 7176
   Faks. (8 5) 265 7960
   El. paštas vaikams@lrs.lt
   Nemokamas telefonas vaikams 8 800  01 230

   Tai savarankiška vaiko teisių laikymosi priežiūros ir kontrolės valstybės institucija. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga yra ypatinga teisinė institucija, kurios negalima priskirti nė vienai iš trijų valdžių. Vienas iš pagrindinių Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus institucijos bruožų yra tai, kad ji neturi ir nenaudoja valstybinės prievartos priemonių ir jos rekomendacijų įgyvendinimas užtikrinamas vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus autoritetu.

   Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
   Adresas: Šeimyniškių 1A, 09312 Vilnius
   Tel.: (8 5) 261 2787, (8 5) 272 7719
   Faks.  (8 5) 261 2725
   El. paštas lygybe@lrs.lt

   Nepriklausoma institucija, kurios vienas iš tikslų – užtikrinti, kad privatūs ir viešieji asmenys laikytųsi Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme ir Lygių galimybių įstatyme įtvirtinto asmenų diskriminacijos draudimo. Lygių galimybių kontrolierius taip pat tiria pareiškėjų skundus dėl diskriminacijos tiek viešajame sektoriuje, tiek santykiuose tarp privačių asmenų. Lygių galimybių kontrolierius ištyręs skundą gali skirti administracines nuobaudas pažeidėjams, tačiau negali atlyginti žalos pažeidimą patyrusiam asmeniui.

   Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
   Adresas: Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius
   Tel.  (8 5) 223 7310
   Faks. (8 5) 223 7311
   El. paštas zeit@lrs.lt

   Tiria žmogaus teisių pažeidimus visuomenės informavimo priemonėse. Inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimų, taip pat nagrinėja visų fizinių ar juridinių asmenų skundus dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų pažeidimų ar nesilaikymo.

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 12. Kokios yra asmens teisės ir kokios pareigos ?

   Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos viešojo administravimo srityje

   Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje.

   Šiame įstatyme asmuo turi teisę:

   • susipažinti  su administracinės procedūros metu gautais dokumentais ir kita informacija;
   • pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus;
   • pareikšti nušalinimą administracinę procedūrą  vykdančiam pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui;
   • turėti vertėją;
   • dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje;
   • teikti savo nuomonę administracinės procedūros metu kylančiais klausimais;
   • prašyti viešojo administravimo subjektą, pradėjusį administracinę procedūrą, ją nutraukti;
   • gauti administracinės procedūros sprendimą;
   • įstatymų nustatyta tvarka apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą, jeigu sprendimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, arba apskųsti pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiksmus, jeigu jie turi piktnaudžiavimo ar biurokratizmo požymių (kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Seimo  kontrolierių įstatyme);
   • turėti atstovą, veikiantį asmens vardu.

   Pareiga – tai teisės normų nustatytas įsipareigojimas asmeniui atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo tokių veiksmų susilaikyti. Viena pagrindinių asmens pareigų – ne tik laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, bet ir nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

   Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta, kad asmuo privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti. Jeigu paaiškėja, kad asmuo piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis ar veikė nesąžiningai, viešojo administravimo subjekto vadovo sprendimu administracinė procedūra gali būti nutraukta.

   Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, sudaro sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams.

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 13. Kas yra „E. pilietis"?

   „E. pilietis“ – tai vieno langelio svetainė, kuria siekiama sustiprinti Vyriausybės ir jos valdymo srities įstaigų ir visuomenės sąveiką, užtikrinti geresnį visuomenės informuotumą, sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams, užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams lengviau ir paprasčiau susipažinti su jiems aktualia informacija, prireikus kreiptis į valdžios institucijas.

   „E. pilietis“ – gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą elektroninė paslauga. Jos dėka, interneto portale bus galima greitai ir paprastai: kreiptis į Vyriausybės valdymo srities įstaigas; stebėti savo kreipinių nagrinėjimo eigą; centralizuotai elektroniniu būdu gauti atsakymus; dalyvauti viešosiose konsultacijose ir apklausose; teikti peticijas. Piliečiai galės aktyviai dalyvauti Vyriausybės inicijuojamose viešosiose konsultacijose, visuomenės nuomonės apklausose. Pasibaigus viešajai konsultacijai ar apklausai portale bus skelbiami jų rezultatai, visuomenė turės galimybę stebėti, ar piliečių pateikti pasiūlymai turėjo įtakos konkretiems priimtiems sprendimams.

   Tai yra partnerystė tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jos valdymo srities įstaigų ir piliečių, kuriuo siekiama gerinti keitimąsi informacija, paslaugų teikimą ir interaktyvų dalyvavimą.

   Šis portalas – tiesioginis ryšys tarp Vyriausybės ir visuomenės. Tikimės, kad būsite aktyvūs atviros Vyriausybės ir pilietinės visuomenės dalyviai. Visi kartu galime kurti gražesnę Lietuvą.

   Atnaujinta: 2017 03 29

  • 14. Sveiki, norėčiau paklausti, kaip galima užsisakyti teistumo (neteistumo) pažymą?

   Pažymas dėl teistumo (neteistumo) asmenims išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, adresu Šventaragio g. 2, Vilniuje, tel. (8 5) 271 7256, faks. (8 5) 271 8921, elektroninis paštas ird@vrm.lt.

   Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymo, rengimo ir išdavimo tvarka

   Atnaujinta: 2016 09 19

  • 15. Ar galima apsilankyti Vyriausybės rūmuose?

   Ekskursijas Vyriausybės rūmuose rengia Piliečių aptarnavimo skyrius.

   Ekskursijos rengiamos ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Grupę turėtų sudaryti ne daugiau kaip 25 suaugusieji arba ne daugiau kaip 35 moksleiviai.

   Prašymai surengti ekskursiją paštu, elektroniniu paštu LRVkanceliarija@lrv.lt  pateikiami Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas. Prašyme turi būti nurodytas ekskursijos grupės organizatorius (vadovas), pageidaujama ekskursijos data, laikas ir vardinis grupės sąrašas. Suaugusieji į Vyriausybės pastatą įleidžiami tik pateikę asmens dokumentą. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 266 3711.

   Atnaujinta: 2016 04 20

  • 16.

   Vyriausybės kanceliarija. Ką ji veikia ir kam reikalinga?

   Pagrindinis Vyriausybės kanceliarijos uždavinys – padėti Ministrui Pirmininkui ir visai Vyriausybei sklandžiai atlikti savo funkcijas, būti patikima Ministro Pirmininko pagalbininke, siekiant žmonėms naudingų bei valstybę stiprinančių pokyčių ir užtikrinant Vyriausybės atvirumą visuomenei. Vyriausybės kanceliarijai vadovauja Vyriausybės kancleris.

   Į Vyriausybės kanceliariją galite kreiptis adresu Gedimino pr. 11, Vilnius,  el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt, tel. (8 - 5) 266 63 711.

   Atnaujinta: 2019 12 11

  • 17. Kas sudaro Vyriausybę?

   Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas, vadovaujantis Vyriausybės veiklai ir ministerijoms vadovaujantys ministrai. Vyriausybė  solidariai  atsako  Seimui  už  bendrą savo veiklą ir ne rečiau  kaip kartą per metus pateikia Seimui metinę veiklos ataskaitą.  Seimo statuto nustatyta tvarka  Vyriausybė arba atskiri ministrai atsiskaito Seime už savo veiklą.  Ministrą Pirmininką siūlo Prezidentas, o tvirtina Seimas.

   Ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, yra atsakingas Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

   Valstybės valdymo reikalus Vyriausybė sprendžia Vyriausybės posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama Vyriausybės nutarimus. Vyriausybės nutarimai, kuriais pritarta Respublikos Prezidento dekretų projektams, teikiami Respublikos Prezidentui, o nutarimai, kuriais pritarta įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektams, teikiami Seimui.

   Vyriausybė gali sudaryti Vyriausybės komitetus ir Vyriausybės komisijas.

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 18. Ar pilietis gali pateikti savo pastabas dėl rengiamų teisės aktų projektų?

   Visi teisės aktų projektai, prieš priimant sprendimus, skelbiami Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Sistemoje susiradę Jus dominantį teisės akto projektą, galite tiesiogiai projekto rengėjams pareikšti savo nuomonę ar pastabas, susijusias su teisės akto projektu.

   Atnaujinta: 2015 08 04

  • 19. Ar Vyriausybė tariasi su visuomene priimdama sprendimus?

   Vyriausybė nuolat konsultuojasi su visuomene, siekdama sužinoti jos nuomonę apie atitinkamą problemą ir jos sprendimo būdus, geriau įvertinti numatomo teisinio reguliavimo teigiamas ir neigiamas pasekmes, jo įgyvendinimo sąnaudas, užtikrinti reguliavimo skaidrumą ir sudaryti visuomenei galimybę daryti įtaką tam tikro sprendimo turiniui.

   Apie konsultacijas su visuomene skelbiama institucijos interneto svetainėje adresu www.lrv.lt. Skelbiant nurodomi konsultacijų tikslai, gali būti pasiūlomos sprendimo alternatyvos ir numatomas jų poveikis.

   Įvertinus per konsultacijas gautus pasiūlymus, nuomones ar atsakymus, institucijos interneto svetainėje skelbiama informacija apie apibendrintus konsultacijų rezultatus.

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 20. Ar nustatyti apskundimo terminai?

   Labai svarbu nepraleisti apskundimo terminų, todėl rekomenduojama kiekvienu konkrečiu atveju įstatymuose pasitikslinti, koks apskundimo terminas bus taikomas Jūsų atveju. Pavyzdžiui, kreipiantis į Administracinį teismą, pagal bendrą taisyklę skundas gali būti paduodamas per vieną mėnesį nuo atsakymo Jums įteikimo arba per du mėnesius nuo tos dienos, kai baigiasi nustatytas terminas pateikti Jums atsakymą.

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 21. Ką daryti, jeigu per nustatytą terminą nesulaukiate atsakymo arba atsakymas Jūsų netenkina?

   Asmuo,  nesutinkantis  su institucijos  atsakymu  į   jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę skųstis pagal administracinę procedūrą, nustatytą Viešojo administravimo  įstatymo 19–36 straipsniuose, t. y. galite apskųsti valstybės tarnautojo atsisakymą suteikti informaciją skyriaus, kuriame jis dirba, vadovui arba Administracinių ginčų komisijų įstatymo  nustatyta tvarka Administracinių ginčų   komisijai.

   Jeigu Jūsų netenkina veiksmai, kurių buvo imtasi nagrinėjant Jūsų skundą administracine tvarka Administracinių  bylų  teisenos   įstatymo  nustatyta   tvarka, galite pateikti skundą atitinkamos apygardos administraciniam teismui. Skunde Administraciniam teismui nebūtina nurodyti konkrečių įstatymo normų – pakanka laisva forma tiksliai suformuluoti tai, dėl ko ir ką skundžiate.

   Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo,  biurokratizmo  ar kitaip  pažeidžiamų   žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Seimo kontrolieriui Seimo  kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
    

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 22. Kada skundas nenagrinėjamas?

   Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.

   Skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo.

   Jeigu jie yra asmens nepasirašyti, nenurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 23.

   Ar pilietis gali siūlyti pakeisti Lietuvos Respublikos įstatymą, Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą?

   Siūlydami keisti Lietuvos Respublikos įstatymą, turite kreiptis į Seimo Peticijų komisiją adresu: Gedimino pr.  53, Vilnius, el. p. priim@lrs.lt, tel. (8 5) 239 6060, faks (8 5) 239 6289.

   Siūlydami keisti Vyriausybės nutarimą turite kreiptis į Vyriausybės Peticijų komisiją adresu: Gedimino pr. 11, Vilnius,  el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt, tel. (8-5) 266 3711.

   Siūlydami keisti savivaldybių administracijų aktus turite kreiptis į savivaldybės, priėmusios konkretų sprendimą,  peticijų komisiją.

   Nesutikdami su Peticijų komisijos ar Seimo, Vyriausybės  ar  savivaldybės tarybos  sprendimu  dėl  peticijoje iškeltų  reikalavimų ir siūlymų, turite teisę po vienų metų  nuo pranešimo gavimo Peticijų įstatymo nustatyta tvarka pakartotinai pateikti peticiją.

   Atnaujinta: 2019 12 11

  • 24. Ar tiesa, kad kreipiantis su peticija, ją turi pasirašyti šimtas žmonių?

   Netiesa, ir vienas asmuo, gali kreiptis Peticijų įstatyme nustatyta tvarka į Seimo, Vyriausybės ar savivaldybių peticijų komisijas.

   Atnaujinta: 2015 07 23

  • 25. Per kokį laiką tikėtis atsakymo iš institucijos?

   Informacija Jums turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, įstaiga turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 dienų ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo pranešti pareiškėjui ir nurodyti pratęsimo priežastis.

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 26. Kaip žinoti, kur tiksliai kreiptis?

   Jūs neprivalote žinoti, kur tiksliai turite kreiptis. Jeigu kreipiatės raštu, o Jūsų prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, Jūsų prašymas per 5 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo turi būti persiųstas įstaigai, kuri disponuoja Jums reikalinga informacija. Per 3 darbo dienas Jūs privalote būti apie tai informuotas. Jeigu kreipiatės žodžiu, Jums iš karto turi būti nurodyta, į kokią įstaigą turėtumėte kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos kontaktiniai duomenys.

   Atnaujinta: 2015 07 14