Apklausa dėl Medikų psichikos sveikatos gerinimo darbo vietoje

 • *

  1. Kokias pagrindines problemas ir trūkumus, susijusius su psichologine atmosfera asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir specialistų psichologine gerove, įžvelgiate? Kokios to priežastys?

  Simbolių skaičius neribotas

  0
 • *

  2. Kaip Jūs manote, ar reikalinga padalinių vadovų rotacija gydymo įstaigose, išplečiant galiojančią įstaigų vadovų rotaciją? Pavyzdžiui, kad padalinių vadovai galėtų dirbti ne ilgiau kaip 2 kadencijas.

  Taip, reikalinga

  Ne, nereikalinga

  Neturiu nuomonės

  Kita

  atsakymą įrašykite (iki 300 ženklų)
  1
 • *

  3. Kaip Jūs manote, ar reikalinga, kad gydymo įstaigos oficialiu vidaus dokumentu įdiegtų požiūrį „Nulinė tolerancija mobingui/psichologiniam smurtui“?

  Taip, reikalinga

  Ne, nereikalinga

  Neturiu nuomonės

  Kita

  Atsakymą įrašykite (iki 300 ženklų)
  2
 • *

  4. Ar Jūs kaip pacientas paklausiate gydytojo, kaip jis jaučiasi?

  Pasirinkite tik vieną

  Visada / dažnai paklausiu

  Kartais / retai paklausiu

  Neklausiu

  Nenoriu sakyti

  3
 • *

  5. Psichologinio smurto sveikatos priežiūroje  proceso dalyviais esame visi – ir įstaigos darbuotojai, ir pacientai. Kaip kiekvienas būdamas pacientu galėtų prisidėti gerinant psichologinį klimatą sveikatos priežiūros įstaigoje?

  Simbolių skaičius neribotas

  4
 • *

  6. Ar „Darbuotojams palankios darbo aplinkos ligoninės“ ženklas (pagal Naujagimiams palankios ligoninės pavyzdį) padėtų paskatinti įstaigas, skiriančias dėmesį šiai temai ir taip pagerinti psichologinį klimatą šalies sveikatos įstaigose?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip, pagelbėtų

  Ne, nepagelbėtų

  Neturiu nuomonės

  Kita

  atsakymą įrašykite (iki 300 ženklų)
  5
 • *

  7. Kaip Jūs manote, ar reikalinga riboti įstaigos vadovybės galimybes subjektyviai, be aiškių kriterijų skirti skatinamąsias ar drausmines priemones bei nustatyti darbo sąlygas darbuotojams (pavyzdžiui, nustatyti aiškius kriterijus atlygio skyrimui, darbo grafiko sudarymui ir krūvių nustatymui)

  Pasirinkite tik vieną

  Taip, reikalinga

  Ne, nereikalinga

  Neturiu nuomonės

  Kita

  atsakymą įrašykite (iki 300 ženklų)
  6
 • *

  8. Kaip Jūs manote, ar svarbu sukurti galimybes sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams saugiai pranešti atsakingoms institucijoms apie incidentus ar neigiamą psichologinę aplinką ir tendencijas savo darbovietėje, bei užtikrinti tinkamą reagavimą ir sankcijas už pasitvirtinusius pranešimus (pvz. anoniminė pagalbos linija)?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip, svarbu

  Ne, nesvarbu

  Neturiu nuomonės

  Kita

  atsakymą įrašykite (iki 300 ženklų)
  7
 • *

  9. Kaip Jūs manote, ar svarbu teikti tiesioginę pagalbą sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (savitarpio paramos grupės, streso valdymo mokymai, psichologo konsultacijos ir pan.) siekiant didinti atsparumą neigiamam emociniam poveikiui?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip, svarbu

  Ne, nesvarbu

  Neturiu nuomonės

  Kita

  atsakymą įrašykite (iki 300 ženklų)
  8
 • *

  10. Kaip Jūs manote, ar svarbu vykdyti kasmetinę darbuotojų pasitenkinimo ir savijautos apklausą, kurios rezultatai įtakotų įstaigos vadovų metinių vertinimų rezultatus ?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip, svarbu

  Ne, nesvarbu

  Neturiu nuomonės

  Kita

  atsakymą įrašykite (iki 300 ženklų)
  9
 • *

  11. Kaip Jūs manote, ar svarbu ligoninių steigėjams turėti vadovų etikos ir elgesio normų kodeksą ir jo pažeidimų svarstymo procedūras, siekiant užtikrinti didesnę ligoninių vadovų atsakomybę ir geresnius elgesio etikos standartus?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip, svarbu

  Ne, nesvarbu

  Neturiu nuomonės

  Kita

  atsakymą įrašykite (iki 300 ženklų)
  10
 • *

  12. Kurios iš aukščiau minėtų priemonių, Jūsų manymu, yra svarbiausios siekiant geresnės medikų psichikos sveikatos ir palankesnio psichologinio klimato sveikatos priežiūros įstaigoje? Pasirinkti iki TRIJŲ variantų.

  Pasirinkti iki TRIJŲ variantų

  Padalinių vadovų rotacija

  Nulinės tolerancijos mobingui / smurtui požiūris

  „Psichikos sveikatai palankios ligoninės“ ženklas

  Skaidresni vadovų sprendimai, atlygio, darbo krūvių nustatymo sistema

  Galimybė saugiai pranešti apie incidentus

  Tiesioginė pagalba darbuotojams (konsultacijos, mokymai ir kt.)

  Kasmetinė darbuotojų pasitenkinimo apklausa

  Vadovų etikos kodeksas ir pažeidimų svarstymo procedūros

  Kita

  atsakymą įrašykite (iki 300 ženklų)
  11
 • *

  13. Jūsų kiti pastebėjimai, siūlymai:

  Simbolių skaičius neribotas

  12
 • 13
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-18