BENDRAS NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO CENTRALIZUOTAI ATLIEKAMŲ PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR BUHALTERINĖS APSKAITOS FUNKCIJŲ VERTINIMAS

Siekdami gerinti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro darbą (toliau – NBFC) ir centralizuotai teikiamų paslaugų kokybę, norime sužinoti, kaip Jūs vertinate mūsų įstaigos darbą.

Klausimynas skirtas pildyti įstaigos vadovui.

Maloniai prašome atsakyti į pateiktus Tyrimo klausimus iki 2020 m. birželio 17 d.

Visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei kartu su kitų apklaustųjų atsakymais. Apklausos trukmė – iki 10 min.

Jūsų pateikta nuomonė ir pastabos leis patobulinti centralizuotai teikiamų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo procesus.

Dėkojame už sutikimą dalyvauti apklausoje.

 • *

  Jūsų įstaigos pavadinimas

  Įrašykite

  0
 • *

  1. Įvertinkite kiekvieną teiginį apie NBFC

  1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku

  1.1 NBFC pasiūlydamas paprastesnius standartizuotus procesus, prisideda prie įstaigos dalies procesų efektyvumo gerinimo (pvz. mažesnio pasirašomų dokumentų kiekio, didesnio elektroninių dokumentų naudojimo ir pan.)

  -

  1.2 Gavote grįžtamąjį ryšį, kai kreipėtės į NFBC dėl iškilusių klausimų

  -

  1.3 Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai centralizuotai atliekamas funkcijas prašote atlikti skubos tvarka, o ne teisės aktuose nustatytais terminais, į tokį prašymą NBFC reaguoja geranoriškai ir operatyviai

  -

  1.4 Informacijos apie NBFC veiklą pakanka

  -

  1.5 Centralizuotai atliekamų funkcijų procesai bei įstaigos ir NBFC atsakomybės yra aiškūs

  -
  1
 • *

  2. Kaip vertinate NBFC centralizuotai atliekamas personalo administravimo funkcijas?

  1 – labai blogai, 5 – labai gerai

  -
  2
 • *

  3. Kaip siūlytumėte gerinti centralizuotai atliekamų personalo administravimo paslaugų kokybę? 

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 2 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  3
 • *

  4. Kaip vertinate NBFC centralizuotai atliekamas buhalterines apskaitos funkcijas?

  1 – labai blogai, 5 – labai gerai

  -
  4
 • *

  5. Kaip siūlytumėte tobulinti centralizuotai atliekamų buhalterinės apskaitos paslaugų kokybę? 

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 4 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  5
 • *

  6. Kaip vertinate NBFC veiklą nuo 1 iki 5? 

  1 – labai blogai, 5 – labai gerai

  -
  6
 • *

  7. Kaip siūlytumėte tobulinti NBFC veiklą? 

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 6 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  7
 • 8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-03