Kviečiame registruotis į konferenciją

LR Vyriausybės kanceliarija maloniai kviečia savivaldybių atstovus į konferenciją ,,Atviras viešasis valdymas: kaip tai pasiekti savivaldoje?“. 
Konferencija vyks 2018 m. gruodžio 13 d. (ketvirtadienį) Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio alėja 5, Vilnius). 

Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. Lietuva dalyvauja Atviros Vyriausybės partnerystės (AVP) iniciatyvoje, kuria siekiama padidinti viešojo sektoriaus atvirumą, skaidrumą ir atskaitomybę piliečiams. Atviro valdymo principai tarptautiniu mastu sėkmingai įgyvendinami ir savivaldos lygmenyje, jų realizavimas savivaldybėse prisideda prie efektyvesnio sprendimų priėmimo bei visą valstybę apimančių pokyčių kūrimo.  

Konferencijos tikslas - skleisti žinią apie atviro valdymo principų svarbą ir skatinti jų aktyvų taikymą įgyvendinant iniciatyvas vietos valdžios lygmenyje. 

Konferencijos metu siekiama:

 • supažindinti su atviro valdymo samprata, Open Govenrment Partnership organizacija, Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės (AVP) istorija ir pažanga;
 • apžvelgti atviro viešojo valdymo principų taikymo vietos savivaldos lygmenyje galimybes ir iššūkius;
 • pristatyti konsultavimosi su visuomene metodiką ir jos taikymo gaires;
 • pasidalinti gerąja Lietuvos ir užsienio miestų patirtimi vykdant miestų atvirumo iniciatyvas (užsienio pranešėjai iš Paryžiaus ir Madrido);
 • skleisti atvirumo iniciatyvų idėjas skirtingiems Lietuvos miestams / regionams.

Konferencijos programa

Konferencija yra LR Vyriausybės kanceliarijos vykdomo projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos", finansuojamo Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis, dalis.

Registracijos anketa:

 • *

  Vardas, Pavardė

  0
 • *

  Atstovaujama savivaldybė 

  1
 • *

  El.paštas

  2
 • *

  Sutinku, kad mano asmens duomenys viešųjų konsultacijų tikslu būtų tvarkomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje, Asmenų aptarnavimo skyriuje, el. p.  LRVkanceliarija@lrv.lt, Tel. 8 706 63 711. 

  Sutinku

  3
 • *

  Esu informuotas, kad:

  • bet kuriuo metu galiu atšaukti savo sutikimą, tačiau tai nedaro poveikio duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;

  • turiu teisę susipažinti su  savo asmens duomenimis, teisę reikalauti juos ištaisyti, apriboti jų tvarkymą, ištrinti, teisę į duomenų perkeliamumą.  

  • mano pateikti asmens duomenys nurodytais tikslais bus saugomi 10 metų nuo 2018 m. lapkričio 23 d., o po to bus trinami;

  • asmens duomenų tvarkymo arba duomenų subjekto teisių įgyvendinimo klausimais galiu kreiptis į LRVK duomenų apsaugos pareigūną: el. p. dap@lrv.lt, tel. +370 706 63749;

  Esu informuotas

  4
 • *

  Esu informuotas, kad:

  • LR Vyriausybes kanceliarijos viešinimo tikslais renginio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama, o medžiaga skelbiama Vyriausybės tinkalalpyje bei socialinėse medijose. 

  Esu informuotas

  5
 • 6
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-12