Vyriausybės kanceliarijos aptarnavimo paslaugų kokybės vertinimas (2020 m.)

[1] Visa apklausoje surinkta informacija bus naudojama tik šios apklausos tikslais.

 • *

  KLAUSIMAS

  0
 • *

  1. Kiek Jūs esate bendrai patenkintas asmenų aptarnavimu Vyriausybės kanceliarijoje

  Mažiausias įvertinimas – 0 – visiškai nepatenkintas.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – labai patenkintas.

  -
  1
 • *

  Neturiu nuomonės

  2
 • *

  2. Remdamiesi naujausia patirtimi, nurodykite, kiek tikėtina, kad Jūs rekomenduotumėte Jus aptarnavusį darbuotoją savo draugui, giminaičiui ar kolegai?

  Mažiausias įvertinimas – 0 – tikrai nerekomenduočiau.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – tikrai rekomenduočiau.

  -
  3
 • *

  Neturiu nuomonės

  4
 • 5
 • *

  AR SUTINKATE, KAD:

  6
 • *

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (LRVK) pateiktas atsakymas (informacija) išsamus ir pagrįstas teisės aktų nuostatomis

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  7
 • *

  Neturiu nuomonės

  8
 • *

  2. LRVK pateikia aiškius ir suprantamus atsakymus (raštu ir žodžiu)

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  9
 • *

  Neturiu nuomonės

  10
 • *

  3. LRVK pateikia būtent tą informaciją, kurios prašau

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  11
 • *

  Neturiu nuomonės

  12
 • *

  4. LRVK darbuotojas turi pakankamai žinių, kad atsakytų į mano klausimus

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  13
 • *

  Neturiu nuomonės

  14
 • *

  5. LRVK darbuotojai yra mandagūs ir draugiški

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  15
 • *

  Neturiu nuomonės

  16
 • *

  6. LRVK darbuotojų elgesys kelia pasitikėjimą

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  17
 • *

  Neturiu nuomonės

  18
 • *

  7. LRVK laiku (pagal teisės aktuose nustatytus terminus) atsako į mano prašymus/skundus

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  19
 • *

  Neturiu nuomonės

  20
 • *

  8. LRVK sudaro man galimybę pateikti nuomonę / pasiūlymus ir stengiasi į juos atsižvelgti

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  21
 • *

  Neturiu nuomonės

  22
 • *

  9. LRVK darbuotojai suteikia tikslią informaciją apie tai, kada man bus pateiktas atsakymas

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  23
 • *

  Neturiu nuomonės

  24
 • *

  10. LRV priimamąjame  man nereikia laukti eilėje

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  25
 • *

  Neturiu nuomonės

  26
 • *

  11. LRVK skelbiama informacija (priimamojo patalpose esanti dalijamoji medžiaga, plakatai, terminalas ir kita) yra patraukli, naudinga ir aktuali

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  27
 • *

  Neturiu nuomonės

  28
 • *

  12. LRVK darbuotojai kultūringi ir nepriekaištingos išvaizdos

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  29
 • *

  Neturiu nuomonės

  30
 • *

  13. LRVK kiekvienu atveju ieško klausimo sprendimo būdo

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  31
 • *

  Neturiu nuomonės

  32
 • *

  14. LRVK darbuotojai  skiria man pakankamai dėmesio

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  33
 • *

  Neturiu nuomonės

  34
 • *

  15. LRVK darbuotojai įsiklauso ir supranta konkrečią mano situaciją ar problemą

  Mažiausias įvertinimas – 1 – visiškai nesutinku.

  Aukščiausias įvertinimas – 10 – visiškai sutinku.

  -
  35
 • *

  Neturiu nuomonės

  36
 • *

  16. Ar turite papildomų pastebėjimų dėl LRVK aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybės?

  Įrašykite

  37
 • *

  INFORMACIJA APIE JUS

  38
 • *

  1. Jūsų lytis

  Pasirinkite vieną

  Moteris

  Vyras

  Nenoriu nurodyti

  39
 • *

  2. Jūsų amžius

  Pasirinkite vieną

  iki 18 m.

  18-25 m.

  26-35 m.

  36-45 m.

  46-55 m.

  56-65 m.

  Daugiau nei 65 m.

  40
 • *

  3. Jūsų gyvenamoji vieta:

  Pasirinkite vieną

  Vienas iš didžiųjų miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)

  Kitas miestas (nuo 5 tūkst. gyventojų, išskyrus didžiuosius miestus)

  Kaimas (miesteliai, kaimai ir viensėdžiai iki 5 tūkst. gyventojų)

  41
 • 42
 • *

  Kviečiame sekti naujienas tinklapyje epilietis.lrv.lt arba Facebook paskyroje „Piliečių ministerija“.

  43
 • *

  44
 • 45
 • 46
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-27