Vidmantas Prielaidas
Prieš 5 mėn.
2
Siūlau alkoholio mažinimo priemones. 1.Uždrausti alkoholio reklamą parduotuvių leidiniuose , nes juos skaito vaikai. 2.Panaikinti alkoholį ne tam skirtose vietose (statybinių medžiagų parduotuvėse ir t. t.) 3.Uždrausti (nors neleidžiama) prekyba alkoholių bei cigaretėmis nelegaliai daugiabučiuose namuose. Ši prekyba šiai dienai yra vykdoma. Ten ateina vaikai jau nuo 7 metų pirkti cigarečių.
Lina Savickaitė
Prieš 5 mėn.
2
Mano pasiūlymas: pirmiausia turi būti uždrausta alkoholio reklama. Antra, visuomenė turi būti informuojama (ne kažkur mažom raidelėm parašyta, kad tai kenkia Jums ir greta esantiems), televizija ir spauda privalo rengti laidas/straipsnius apie alkoholio žalą, ne tik pačiam vartojančiam žmogui, bet ir šalia jo esantiems (t.y. šeimos nariams, draugams, netgi bendradarbiams). Veiksmingiausia pagalba alkoholikui - jo prisipažinimas sau ir kitiems, kad jis serga šia, alkoholizmo, liga. O prisipažinti ir samoningai ieškoti pagalbos gali tik žmogus, kuris turi pakankamai informacijos apie šią ligą, jos pasekmes. Šioj situacijoj, geriausiai pagelbėti galėtų (suteikti informaciją apie išlipimą iš šios ligos), aš manau, anoniminiai alkoholikai.
Rima Burneikienė
Prieš 5 mėn.
4
1. Neprekiauti "vaikišku" šampanu. Nuo pat mažens vaikai skatinami gimtadienius švęsti iššaunat "vaikišką" šampaną. Tam yra ir kitų gaiviųjų gėrimų. 2. Alkoholiu prekiauti tik specializuotose parduotuvėse atitinkamomis valandomis. 3. Masiniuose renginiuose neprekiauti alkoholiu bei alumi.
Leonora Okunevičienė
Prieš 5 mėn.
3
Prašome uždrausti prekyba nekokybiškų alkoholinių gėrimų tokių kaip alus (bambaliuose), vynelis - vakarinis, rytinis ir t.t, žaliuose buteliukuose, sidrų ir kt.), nes tai gėrimai, kuriais naudojasi socialinės rizikos grupės. Už tokių gėrimų gamybą bausti gamintojus. Degtinės tokie asmenys mažai perka , jų smegenėlėms "užpilti" pakanka "bambaliuko" .
Ieva D.
Prieš 5 mėn.
2
Laba diena, kadangi tai yra kompleksinė problema, tai ir priemonės turi būti kompleksinės ir tai ne tik SAM uždavinys, bet visų ministerijų, NVO ir kitų institucijų ( bei Lietuvos piliečių) reikalas. Labai dažnai sukuriamos tam tikros priemonės, kurios visai netinka nusimatytoms tikslinėms grupėms, dėl to jos niekad neveiks, nors milijonus leidžiame. Be to pati priemonė savaime nieko nereiškia, reikia ir kad ja besinaudojantys žmonės būtų kompetentingi ir gebantys tai daryti efektyviai ( na pvz. kad ir paanalizuokite socialinių darbuotojų pasiruošimą ir įvertinkite ar tie žmonės iš ties pajėgūs padėti kitiems, pajėgūs spręsti itin sudėtingas situacijas ir problemas). Jokia priemonė nebus veiksminga, jei ją įgyvendinanti grandis bus silpna. Jei kalbame apie prevenciją tai greičiausiai kalbame apie (1) vaikus , paauglius bei šeimas/mokyklų bendruomenes.Priemonės turi būti švietėjiškos ir kartu formuojančios atitinkamą neigiamą požiūrį į alkoholio vartojimą - per autoritetus, visuomenės veikėjus, interaktyvias praktines paskaitas su buvusiais alkoholikais ( kaip žinia ir esamais, nes iš alkoholizmo nepasveikstama), su priežasties-pasekmės dėsningumų aiškinimais. Be to pastebėtina, kad (2)žiniasklaidoje kitaip gyvenančių grupių judėjimai ( pvz. žaliavalgių, veganų ir tame tarpe ir blaivininkų) yra itin nepalankiai vertinami, nors jie yra tam tikra grupė, kuri formuoja požiūrį kad "negerti yra gerai, madinga". Taigi siekiant efekto svarbu dirbti ir su žiniasklaida, kuri šiuo metu yra itin neatsakinga ir tendencinga bei iškraipanti bet kokias vertybes. Dabar sisteminiu požiūriu vartoti alkoholį yra madinga, Pažiūrėkite kiek daug (3) žvaigždžių (tai trečioji grupė su kuria reikia dirbti- visuomenės veikėjai) pozuoja su taurėmis. Ir tai neužsakyta reklama, tai, tiesiog, tam tikro gyvenimo būdo propagavimas, kuris mūsų paaugliams atrodo patrauklus, nes jis sietinas su tuo gyvenimo būdu, kurį gyvena jo mylimas autoritetas. (4) Alkoholikai. Jų yra įvairių- vieni darbingi ir labai kūrybingai; kiti degraduojantys ar jau degradavę ir pan.Darbingų ir kūrybingų atveju galbūt pagelbėtų visuomenės ir aplinkinių neabejingumas ir pastebėjimas, kad žmogus turi problemą bei skatinimas ją spręsti/gydytis. Kaip pasiekti abejingumo mažinimo uždavinį? Paklauskite psichologų, nes aš nežinau kokios yra visuomenės abejingumo mažinimo priemonės. Prievartinis gydymas vargiai padėtų, nes bet kokio gydymo esminis dalykas yra motyvacija. Prievarta gydydami išleisite krūvas pinigų, o efektas bus itin mažas, nes dauguma sugrįš prie buvusių įpročių. Esu girdėjus, kad alkoholikus geriausiai supranta ir labiausiai jiems gali padėti tik kiti buvę alkoholikai. Tad vertėtų pabandyti kurti savi-pagalbos grupes, jas daugiau viešinti ir keisti visuomenės požiūrį į tai kad pagalbos ieškoti yra gėdinga. Degradavę ar degraduojantys alkoholikai gadina gyvenimą ir savo šeimoms ir kaimynams. Ar būtų teisinga juos prievarta gydyti? Turbūt taip, žvelgiant iš juos supančių asmenų perspektyvos, turbūt ne -žvelgiant iš medikų/kitų pareigūnų ( turbūt suprantate, kad kaip vykdomoji grandis, medikai ir kiti pareigūnai būtų labai pažeidžiami, be to žvelgiant žmogaus teisių kontekste ar negrįžtamame atgal tokiu sprendimu?) ir pačių alkoholikų teisių perspektyvos. Ar prievartinis gydymas būtų efektyvus? Turbūt ne. Nes ką pasiūlysite tokiam alkoholikui, kai jis grįš po gydymo - jei tuos pačius draugus, tą pačią situaciją, iš kurios išėjo, tą pačia bedarbystę, tik laiko klausimas kada jis ir vėl sugrįš į tą pačią būseną. Bet būtina pagalvoti apie šeimos narius, kurie kenčia nuo artimo žmogaus alkoholizmo, suteikti jiems atokvėpį, nebausti baudomis ( juk žinote, kad moteris išsikvietusi policiją dėl vyro smurto, paskui pati dar ir baudą susimoka-ar gi ne absurdas?) , suteikti visapusišką paramą ( tiek psichologinę, tiek socialinę ir teisinę) bei formuoti nuomonę, kad gali keisti savo gyvenimą, kad neprivalo kentėti. Konkretūs pasiūlymai: 1. kelti socialinių darbuotojų/psichologų ir kitų atstovų dirbančių su socialinėmis žmonių problemomis kompetencijas, gebėjimus ir atlyginimus ( atitinkamai iš jų reikalauti geresnių darbo rezultatų ir atskaitingumo) 2. mažinti visuomenės toleranciją alkoholiui ( švietimas , viešinimas ir pan.) 3. sistemingai dirbti su informacijos sklaidos šaltiniais - žiniasklaida, socialiniais tinklais, visuomenės autoritetais. 4. sutvarkyti įstatyminę bazę, kuri leistų lengviau apsisaugoti nuo smurtinio elgesio. 5. formuoti socialinę šeimos politiką nukreiptą ne tik į socialiai pažeidžiamas grupes, o kaip tik į normalias ir tvirtas šeimas.Jas deja, bet gyvenime taip pat ištinka krizės ( ligos, darbų netektis, artimo netektis) ir deja, jos pagalbos negauna. Bet juk svarbu šeimai suteikti pagalbą ne tada kai ji jau tampa asociali, o anksčiau, kai galima užkirsti tam kelią. Dabar tarsi propoguojama, kad socialinė atskirtis yra ok, nes tik joje esant gaunamos valstybės paslaugos ir parama. Taigi iš principo šiuo metu taikytinas neteisingas socialinės politikos modelis kalbant apie šeimas, nes visas dėmesys skiriamas asocialiems, o normalioms šeimos deja nieko. 6. Drausti alkoholio reklamą. 7.Daugiausia dėmesio skirti ne dugne esantiems alkoholikams, o jų šeimoms ( ypatingai vaikams). 8. mažinti visuomenės abejingumą.9. pagavus už vairo girtą-konfiskuoti ne tik teises, bet ir automobilį bei įpareigoti, kad jis eitų į kursus ( bet vėlgi sukurti ne tik priemonę ( t.y. kursus) bet ir ją įgalinti ( ji turi būti veiksni, kitu atveju neverta gaišti laiko). 10. Skatinti laikiną ir pastovią globą( į globėjų šeimas ( laikinai ar pastoviam laikui) iškelti vaikus,kurių gyvenimo sąlygos yra žalingos vaikui.11. remtis užsienio patirtimi, kuri gali būti pritaikoma Lietuvoje. 12. Skatinti žmones nelikti abejingiems, apstebėti Sėkmės,visų laukia didžiulis uždavinys.
Jurgita P
Prieš 5 mėn.
5
Siūlau neblaiviam piliečiui pažeidus viešąją tvarką ar pagautam neblaiviam darbe (darbdavys būtų įgaliotas teikti info apie tokius asmenis), priverstinai išklausyti kursus apie alkoholio žalą.
Atgal 1 2 3 4 5 Pirmyn