Stasys Žilinskas
Prieš 5 mėn.
3
Svarbu riboti alkoholio prieinamumą kuo jaunesniems žmonės, pavyzdžiui padarysti alkoholio pardavimą nuo 20, kad pilnamečiai, kurie moksi mokykloje neturėtų galimybės vartoti alkoholio. Kitas pigus ir efektyvus būdas riboti alkoholio pardavimą parduotuvėse nuo 18:00.
Mindaugas Štelemėkas
Prieš 5 mėn.
7
1) Kokių papildomų priemonių arba veiksmų turėtų imtis valstybės valdžios ir savivaldybės institucijos? LR Vyriausybė ir LR Seimas turi rodyti lyderystę inicijuojant naujus alkoholio ir akcizų įstatymų pataisas ženkliai sugriežtinant esamą alkoholio kontrolės politiką remiantis mokslo rekomenduojamais principais. Turi būti atkreipiamas dėmesys ir griežtinamas reglamentavimas dėl nelegalaus lobizmo (neregistruotų lobistų) valdžios institucijose, kurį vykdo su alkoholio verslu susijusios grupės. Taip pat būtina diegti mokslo įrodymais grįstas alkoholio kontrolės priemones (žr. prie klausimo nr. 3) 2) Kaip pati visuomenė (pavieniai piliečiai, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos) galėtų prisidėti prie alkoholio vartojimo problemos sprendimo? Visuomenė jau samoningėja, tačiau prie to taip pat reikšmingai gali prisidėti politikai. Siūlau plėsti socialinę reklamą, kurią būtina orientuoti į visuomenės švietimą aiškinant kodėl mokslo įrodymais remiantis vienos ar kitos alkoholio kontrolės priemonės veikia, o kitos nelabai. Pvz. čia: https://www.youtube.com/watch?v=AyGK3jM5V-E 3) Kokios yra veiksmingiausios alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonės? Pasaulio sveikatos organizacija aiškiai nurodo, kad trys efektyviausios alkoholio kontrolės priemonių grupės yra: 1. Alkoholio kainos didinimas (didinti būtina visoms gėrimų rūšims vienodai, neišskiriant alaus, kaip Lietuvoje tapo tradicija), 2. Visiškas alkoholio reklamos draudimas, 3. Alkoholio prieinamumo mažinimas (daugybė įvairių priemonių, iš kurių siekiamybė - valstybės valdomas pardavimų monopolis ar bent jau modelis artimas tokiam). Šalia to svarbi Lietuvos aktualija yra alkoholio prekybos licencijavimo sistemos sutvarkymas. Būtina įtvirtinti nusikalstamos veikos imitavimo modelį, kad policija ar NTAKD galėtų imituoti alkoholio pirkimą nepilnamečiams ir tokių patikrinimų kontrolės dažnį didinti dešimtis kartų (atitinkamai didinant finansavimą). Finansavimas tokiai kontrolei būtų imamas įvedant ženklų metinį alkoholio prekybos licencijų mokestį (kartu tai labai patikslintų veikiančių alkoholio licencijų statistiką bei įgalintų nepratęsti licencijų prasižengusiems prekybos taškams). Sutvarkius nepardavimų nepilnamečiams kontrolę reikia didinti alkoholio nepardavimo amžių iki 20 ar daugiau metų. Sistemingai diegiant aukščiau minėtas priemones veikiančias visą visuomenę reikia neužmiršti į tikslines grupes veikiančių priemonių diegimo: neblaivių vairuotojų kontrolės priemonės (įskaitant 0 promilių visiems vairuotojams), priklausomų asmenų gydymo prieinamumo gerinimas (visų pirma minimalių intervencijų šeimos gydytojų grandyje kūrimas visoje šalyje), prevencija bendruomenėse ir jaunimo tarpe (bet kokios udgdymo/švietimo programos privalo įtraukti ir vaikų šeimas). Būtina reikšmingai remti blaivias pramogas Lietuvoje: ar mokestinėmis lengvatomis, ar kuriant fondus, ar kitaip ugdant visuomenę linksmintis/ilsėtis be alkoholio. Reikia neužmiršti šešėlinės alkoholio rinkos, bet pabrėžiu - esminė Lietuvos problema yra legalus alkoholis. Nelegali rinka Lietuvoje sudaro apie 6-16 proc. ir nėra itin reikšminga visos Lietuvos mastu, nepaisant to, kad ja nuolat gazdina alkoholio pramonės atstovai. Apibendrinimas: siekiant reikšmingai mažinti alkoholio vartojimą reikia diegti kompleksines, sistemingas ir ilgalaikes alkoholio kontrolės priemones apimančias tiek draudimus, tiek švietimą, tiek galimybes (jų rėmimą) ilsėtis/gyventi be alkoholio.
Edita Ryliškienė
Prieš 5 mėn.
2
Kaip Lietuvos pilietė siūlau: 1. Alkoholiu ir tabaku prekiauti specializuotose parduotuvėse. 2. Alkoholį ir tabaką parduoti tik su banko kortelėmis. Banko kortelę susieti su instancijom, kurios pastebėjusios, kad pilietis piktnaudžiauja alkoholiu siūlytų savo pagalbą. Nauda: 1.1. Mažesnė tikimybė, kad alkoholio ir tabako įsigys vaikai ir paaugliai. 1.2. Darbdaviai priiminėdami darbuotoją į darbą galės pasitikrinti (apsidrausti) per banko išrašus ar pilietis nepiktnaudžiauja alkoholiu, ar tinkamas darbui (nauji darbuotojai galėtų darbdaviams pateikti 3 mėn. išrašą).
Sandra M.
Prieš 5 mėn.
3
1. Uždrausti bet kokią alkoholio reklamą. 2. Uždrausti alkoholio pardavimo akcijas/išpardavimus. 3. Sutrumpinti alkoholio pardavimo prekybos vietose laiką nuo 10 val. iki 20 val. 4. Alkoholį parduoti tik specializuotose parduotuvėse. 5. Padidinti akcizus.
Aušra Čižauskaitė
Prieš 5 mėn.
2
1) Psichologinių konsultacijų teikimas priklausomybę nuo alkoholio turintiems asmenims bei jų šeimoms. 2) Taip pat kitas kompleksinis sprendimas galėtų būti socialinių darbuotojų etatų didinimas. Taip socialiniai darbuotojai (kaip konsultantai, nukreipėjai į psichologinės konsultacijos tarnybas) galėtų kokybiškiau susikoncentruoti į probleminių asmenų bei jų šeimų alkoholio problemos sprendimą.
Vilius Floreskul
Prieš 5 mėn.
5
Laba diena, dirbdamas visuomenės sveikatos priežiūros sektoriuje, siūlau vadovautis moksliniais įrodymais pagrįstomis alkoholio kontrolės priemonėmis: 1. Reklamos draudimas 2. Prieinamumo ribojimas (licencijų sk. ribojimas, valstybinis alkoholio prekybos monopolis, prekyba specializuotuose skyriuose/ parduotuvėse) 3. Akcizų didinimas. Šios priemonės ne tik padidins biudžeto įplaukas, bet ir trumpame o taip pat ilgame laikotarpyje sumažins alkoholio keliamą žalą. Plačiau: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/178163/E96726.pdf?ua=1 Ačiū už galimybę išreikšti nuomonę
Atgal 1 2 3 4 5 Pirmyn