Leonora Okunevičienė
Prieš 4 mėn.
2
Prašome uždrausti prekyba nekokybiškų alkoholinių gėrimų tokių kaip alus (bambaliuose), vynelis - vakarinis, rytinis ir t.t, žaliuose buteliukuose, sidrų ir kt.), nes tai gėrimai, kuriais naudojasi socialinės rizikos grupės. Už tokių gėrimų gamybą bausti gamintojus. Degtinės tokie asmenys mažai perka , jų smegenėlėms "užpilti" pakanka "bambaliuko" .
Ieva D.
Prieš 4 mėn.
1
Laba diena, kadangi tai yra kompleksinė problema, tai ir priemonės turi būti kompleksinės ir tai ne tik SAM uždavinys, bet visų ministerijų, NVO ir kitų institucijų ( bei Lietuvos piliečių) reikalas. Labai dažnai sukuriamos tam tikros priemonės, kurios visai netinka nusimatytoms tikslinėms grupėms, dėl to jos niekad neveiks, nors milijonus leidžiame. Be to pati priemonė savaime nieko nereiškia, reikia ir kad ja besinaudojantys žmonės būtų kompetentingi ir gebantys tai daryti efektyviai ( na pvz. kad ir paanalizuokite socialinių darbuotojų pasiruošimą ir įvertinkite ar tie žmonės iš ties pajėgūs padėti kitiems, pajėgūs spręsti itin sudėtingas situacijas ir problemas). Jokia priemonė nebus veiksminga, jei ją įgyvendinanti grandis bus silpna. Jei kalbame apie prevenciją tai greičiausiai kalbame apie (1) vaikus , paauglius bei šeimas/mokyklų bendruomenes.Priemonės turi būti švietėjiškos ir kartu formuojančios atitinkamą neigiamą požiūrį į alkoholio vartojimą - per autoritetus, visuomenės veikėjus, interaktyvias praktines paskaitas su buvusiais alkoholikais ( kaip žinia ir esamais, nes iš alkoholizmo nepasveikstama), su priežasties-pasekmės dėsningumų aiškinimais. Be to pastebėtina, kad (2)žiniasklaidoje kitaip gyvenančių grupių judėjimai ( pvz. žaliavalgių, veganų ir tame tarpe ir blaivininkų) yra itin nepalankiai vertinami, nors jie yra tam tikra grupė, kuri formuoja požiūrį kad "negerti yra gerai, madinga". Taigi siekiant efekto svarbu dirbti ir su žiniasklaida, kuri šiuo metu yra itin neatsakinga ir tendencinga bei iškraipanti bet kokias vertybes. Dabar sisteminiu požiūriu vartoti alkoholį yra madinga, Pažiūrėkite kiek daug (3) žvaigždžių (tai trečioji grupė su kuria reikia dirbti- visuomenės veikėjai) pozuoja su taurėmis. Ir tai neužsakyta reklama, tai, tiesiog, tam tikro gyvenimo būdo propagavimas, kuris mūsų paaugliams atrodo patrauklus, nes jis sietinas su tuo gyvenimo būdu, kurį gyvena jo mylimas autoritetas. (4) Alkoholikai. Jų yra įvairių- vieni darbingi ir labai kūrybingai; kiti degraduojantys ar jau degradavę ir pan.Darbingų ir kūrybingų atveju galbūt pagelbėtų visuomenės ir aplinkinių neabejingumas ir pastebėjimas, kad žmogus turi problemą bei skatinimas ją spręsti/gydytis. Kaip pasiekti abejingumo mažinimo uždavinį? Paklauskite psichologų, nes aš nežinau kokios yra visuomenės abejingumo mažinimo priemonės. Prievartinis gydymas vargiai padėtų, nes bet kokio gydymo esminis dalykas yra motyvacija. Prievarta gydydami išleisite krūvas pinigų, o efektas bus itin mažas, nes dauguma sugrįš prie buvusių įpročių. Esu girdėjus, kad alkoholikus geriausiai supranta ir labiausiai jiems gali padėti tik kiti buvę alkoholikai. Tad vertėtų pabandyti kurti savi-pagalbos grupes, jas daugiau viešinti ir keisti visuomenės požiūrį į tai kad pagalbos ieškoti yra gėdinga. Degradavę ar degraduojantys alkoholikai gadina gyvenimą ir savo šeimoms ir kaimynams. Ar būtų teisinga juos prievarta gydyti? Turbūt taip, žvelgiant iš juos supančių asmenų perspektyvos, turbūt ne -žvelgiant iš medikų/kitų pareigūnų ( turbūt suprantate, kad kaip vykdomoji grandis, medikai ir kiti pareigūnai būtų labai pažeidžiami, be to žvelgiant žmogaus teisių kontekste ar negrįžtamame atgal tokiu sprendimu?) ir pačių alkoholikų teisių perspektyvos. Ar prievartinis gydymas būtų efektyvus? Turbūt ne. Nes ką pasiūlysite tokiam alkoholikui, kai jis grįš po gydymo - jei tuos pačius draugus, tą pačią situaciją, iš kurios išėjo, tą pačia bedarbystę, tik laiko klausimas kada jis ir vėl sugrįš į tą pačią būseną. Bet būtina pagalvoti apie šeimos narius, kurie kenčia nuo artimo žmogaus alkoholizmo, suteikti jiems atokvėpį, nebausti baudomis ( juk žinote, kad moteris išsikvietusi policiją dėl vyro smurto, paskui pati dar ir baudą susimoka-ar gi ne absurdas?) , suteikti visapusišką paramą ( tiek psichologinę, tiek socialinę ir teisinę) bei formuoti nuomonę, kad gali keisti savo gyvenimą, kad neprivalo kentėti. Konkretūs pasiūlymai: 1. kelti socialinių darbuotojų/psichologų ir kitų atstovų dirbančių su socialinėmis žmonių problemomis kompetencijas, gebėjimus ir atlyginimus ( atitinkamai iš jų reikalauti geresnių darbo rezultatų ir atskaitingumo) 2. mažinti visuomenės toleranciją alkoholiui ( švietimas , viešinimas ir pan.) 3. sistemingai dirbti su informacijos sklaidos šaltiniais - žiniasklaida, socialiniais tinklais, visuomenės autoritetais. 4. sutvarkyti įstatyminę bazę, kuri leistų lengviau apsisaugoti nuo smurtinio elgesio. 5. formuoti socialinę šeimos politiką nukreiptą ne tik į socialiai pažeidžiamas grupes, o kaip tik į normalias ir tvirtas šeimas.Jas deja, bet gyvenime taip pat ištinka krizės ( ligos, darbų netektis, artimo netektis) ir deja, jos pagalbos negauna. Bet juk svarbu šeimai suteikti pagalbą ne tada kai ji jau tampa asociali, o anksčiau, kai galima užkirsti tam kelią. Dabar tarsi propoguojama, kad socialinė atskirtis yra ok, nes tik joje esant gaunamos valstybės paslaugos ir parama. Taigi iš principo šiuo metu taikytinas neteisingas socialinės politikos modelis kalbant apie šeimas, nes visas dėmesys skiriamas asocialiems, o normalioms šeimos deja nieko. 6. Drausti alkoholio reklamą. 7.Daugiausia dėmesio skirti ne dugne esantiems alkoholikams, o jų šeimoms ( ypatingai vaikams). 8. mažinti visuomenės abejingumą.9. pagavus už vairo girtą-konfiskuoti ne tik teises, bet ir automobilį bei įpareigoti, kad jis eitų į kursus ( bet vėlgi sukurti ne tik priemonę ( t.y. kursus) bet ir ją įgalinti ( ji turi būti veiksni, kitu atveju neverta gaišti laiko). 10. Skatinti laikiną ir pastovią globą( į globėjų šeimas ( laikinai ar pastoviam laikui) iškelti vaikus,kurių gyvenimo sąlygos yra žalingos vaikui.11. remtis užsienio patirtimi, kuri gali būti pritaikoma Lietuvoje. 12. Skatinti žmones nelikti abejingiems, apstebėti Sėkmės,visų laukia didžiulis uždavinys.
Jurgita P
Prieš 4 mėn.
4
Siūlau neblaiviam piliečiui pažeidus viešąją tvarką ar pagautam neblaiviam darbe (darbdavys būtų įgaliotas teikti info apie tokius asmenis), priverstinai išklausyti kursus apie alkoholio žalą.
Stasys Žilinskas
Prieš 4 mėn.
2
Svarbu riboti alkoholio prieinamumą kuo jaunesniems žmonės, pavyzdžiui padarysti alkoholio pardavimą nuo 20, kad pilnamečiai, kurie moksi mokykloje neturėtų galimybės vartoti alkoholio. Kitas pigus ir efektyvus būdas riboti alkoholio pardavimą parduotuvėse nuo 18:00.
Mindaugas Štelemėkas
Prieš 4 mėn.
6
1) Kokių papildomų priemonių arba veiksmų turėtų imtis valstybės valdžios ir savivaldybės institucijos? LR Vyriausybė ir LR Seimas turi rodyti lyderystę inicijuojant naujus alkoholio ir akcizų įstatymų pataisas ženkliai sugriežtinant esamą alkoholio kontrolės politiką remiantis mokslo rekomenduojamais principais. Turi būti atkreipiamas dėmesys ir griežtinamas reglamentavimas dėl nelegalaus lobizmo (neregistruotų lobistų) valdžios institucijose, kurį vykdo su alkoholio verslu susijusios grupės. Taip pat būtina diegti mokslo įrodymais grįstas alkoholio kontrolės priemones (žr. prie klausimo nr. 3) 2) Kaip pati visuomenė (pavieniai piliečiai, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos) galėtų prisidėti prie alkoholio vartojimo problemos sprendimo? Visuomenė jau samoningėja, tačiau prie to taip pat reikšmingai gali prisidėti politikai. Siūlau plėsti socialinę reklamą, kurią būtina orientuoti į visuomenės švietimą aiškinant kodėl mokslo įrodymais remiantis vienos ar kitos alkoholio kontrolės priemonės veikia, o kitos nelabai. Pvz. čia: https://www.youtube.com/watch?v=AyGK3jM5V-E 3) Kokios yra veiksmingiausios alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonės? Pasaulio sveikatos organizacija aiškiai nurodo, kad trys efektyviausios alkoholio kontrolės priemonių grupės yra: 1. Alkoholio kainos didinimas (didinti būtina visoms gėrimų rūšims vienodai, neišskiriant alaus, kaip Lietuvoje tapo tradicija), 2. Visiškas alkoholio reklamos draudimas, 3. Alkoholio prieinamumo mažinimas (daugybė įvairių priemonių, iš kurių siekiamybė - valstybės valdomas pardavimų monopolis ar bent jau modelis artimas tokiam). Šalia to svarbi Lietuvos aktualija yra alkoholio prekybos licencijavimo sistemos sutvarkymas. Būtina įtvirtinti nusikalstamos veikos imitavimo modelį, kad policija ar NTAKD galėtų imituoti alkoholio pirkimą nepilnamečiams ir tokių patikrinimų kontrolės dažnį didinti dešimtis kartų (atitinkamai didinant finansavimą). Finansavimas tokiai kontrolei būtų imamas įvedant ženklų metinį alkoholio prekybos licencijų mokestį (kartu tai labai patikslintų veikiančių alkoholio licencijų statistiką bei įgalintų nepratęsti licencijų prasižengusiems prekybos taškams). Sutvarkius nepardavimų nepilnamečiams kontrolę reikia didinti alkoholio nepardavimo amžių iki 20 ar daugiau metų. Sistemingai diegiant aukščiau minėtas priemones veikiančias visą visuomenę reikia neužmiršti į tikslines grupes veikiančių priemonių diegimo: neblaivių vairuotojų kontrolės priemonės (įskaitant 0 promilių visiems vairuotojams), priklausomų asmenų gydymo prieinamumo gerinimas (visų pirma minimalių intervencijų šeimos gydytojų grandyje kūrimas visoje šalyje), prevencija bendruomenėse ir jaunimo tarpe (bet kokios udgdymo/švietimo programos privalo įtraukti ir vaikų šeimas). Būtina reikšmingai remti blaivias pramogas Lietuvoje: ar mokestinėmis lengvatomis, ar kuriant fondus, ar kitaip ugdant visuomenę linksmintis/ilsėtis be alkoholio. Reikia neužmiršti šešėlinės alkoholio rinkos, bet pabrėžiu - esminė Lietuvos problema yra legalus alkoholis. Nelegali rinka Lietuvoje sudaro apie 6-16 proc. ir nėra itin reikšminga visos Lietuvos mastu, nepaisant to, kad ja nuolat gazdina alkoholio pramonės atstovai. Apibendrinimas: siekiant reikšmingai mažinti alkoholio vartojimą reikia diegti kompleksines, sistemingas ir ilgalaikes alkoholio kontrolės priemones apimančias tiek draudimus, tiek švietimą, tiek galimybes (jų rėmimą) ilsėtis/gyventi be alkoholio.
Atgal 1 2 3 4 5 Pirmyn