Viešoji konsultacija dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę

Paskelbta

2020-05-05

Institucija
Galioja iki

2020-05-14

Įvertinimas

1

Aprašymas

Kultūros ministerija rengia viešają konsultaciją dėl Audiovizualinės žiniaklaidos paslaugų direktyvos nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę. 2018 m. lapkričio 14 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva), (OL 2018 L 303 p. 69) (toliau – Direktyva).

Direktyva įsigaliojo 2018 m. gruodžio 18 d., jos nuostatos į nacionalinę teisę turi būti perkeltos iki 2020 m. rugsėjo 19 d.

Naująja direktyvos redakcija siekiama išplėsti audiovizualines taisykles, kurios bus taikomos visam audiovizualiniam turiniui ne tik tradicinei televizijai ir užsakomosioms paslaugoms, bet ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformoms, tokioms kaip FacebookTwitterYoutube ir kt. Direktyvos pakeitimais valstybėms narėms užtikrinama galimybė imtis skubių ribojančių priemonių televizijos transliuotojų atžvilgiu, kuomet viešai kurstoma įvykdyti teroristinį nusikaltimą arba kyla rimtas ir didelis pavojus visuomenės saugumui, įskaitant ir nacionalinio saugumo bei gynybos užtikrinimą.

Be to, naujosiomis direktyvos taisyklėmis suteikiama galimybė lanksčiau rodyti televizijos reklamas, skatinamas Europos kūrinių populiarinimas užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose. Taip siekiama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo neigiamos informacijos poveikio bei visus piliečius nuo smurto, neapykantos, terorizmo kurstymo.

Naujoje direktyvos redakcijoje didelis dėmesys skiriamas visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos apsaugai. Ir toliau bus draudžiama reklamuoti cigaretes ir tabaką, įskaitant elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas, taip pat draudžiama reklamuoti receptinius vaistus. Išliks draudimai nepilnamečiams reklamuoti alkoholinius gėrimus ir nesveiką maistą, vaikų programose bus draudžiamas ne tik prekių rodymas, bet ir teleparduotuvė.

Viešosios konsultacijos tikslas – gauti konstruktyvius pasiūlymus ir pastabas Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo bei Administracinių nusižengimų kodekso projektams (toliau – įstatymų projektai), kurių nuostatos perkelia Direktyvą į nacionalinę teisę.

Viešosios konsultacijos trukmė –  iki 2020 m. gegužės 14 d.

Metodas – elektroninė apklausa.

Dalyvavimas – pasiūlymus ir pastabas prašome teikti el. paštu: vaida.vilkuotyte@lrkm.lt

Rezultatų panaudojimas – į konstruktyvius pasiūlymus ir pastabas bus atsižvelgta tobulinant įstatymų projektus.