BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Viešoji konsultacija dėl būtino dydžio valstybinės žemės sklypo jame esantiems statiniams ir (ar) įrenginiams eksploatuoti projektavimo metu taikytinų kriterijų

Šios viešosios konsultacijos jau pasibaigusios ir Jūs nebegalite jose dalyvauti
Konsultacijos metodas
Metodo data
Nuo 2023-11-27 iki 2023-12-11

Pasiūlymus ir pastabas galite teikti iki gruodžio 11 d. užpildydami konsultacijos formą čia.

Aprašymas

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2023 m. gegužės 24 d. sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. eI-4-629/2023, pripažino, kad Žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu patvirtintos Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos 6, 10 ir 11 punktai tiek, kiek pagal juos apskaičiuotas ne aukciono būdu parduodamo valstybinės žemės sklypo dydis nėra būtinas ar pakankamas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, prieštarauja Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punktui (2004 m. sausio 27 d. įstatymo Nr. IX-1983 redakcijoje, redakcijose, galiojusiose nuo 2023 m. sausio 4 d. iki 2023 m. kovo 31 d., vėlesnėse redakcijose – 11 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Po šio teismo sprendimo valstybinėje žemėje esančių statinių savininkai ir nuomininkai, siekiantys suformuoti jų valdomiems statiniams eksploatuoti reikalingus valstybinės žemės sklypus, nėra tikri, kokio dydžio valstybinės žemės sklypus yra leidžiama formuoti. Analogiškus sunkumus patiria ir institucija, atsakinga už sprendimus suformuoti šiuos valstybinės žemės sklypus (šiuo atveju valstybinės žemės patikėtinė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos).

Įvertinusi paminėto teismo sprendimo turinį, Aplinkos ministerija mano, kad Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos 6, 10 ir 11 punktuose pateikti valstybinės žemės ploto skaičiavimai ir numatytos šio skaičiavimo išimtys teismo nėra pripažinti negaliojančiais. Pripažintas tik faktas, kad esant tam tikroms objektyvioms aplinkybėms šių punktų nuostatų įgyvendinimas neleidžia formuoti tiek mažesnį už minimalų, tiek didesnį už maksimalų reglamentuotą sklypo dydį ir tokiu būdu užtikrinti minėtų Žemės įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

Atsižvelgdama į tai, ir į tai, kad Aplinkos ministerija nuo 2023 m. sausio 4 d. iš Žemės ūkio ministerijos perėmė kompetenciją formuoti valstybės politiką žemės tvarkymo srityje, Aplinkos ministerija parengė  teisės aktą (toliau ؘ– Projektas), kuriuo  siūlomas valstybinės žemės sklypo, reikalingo statiniams eksploatuoti, dydžio nustatymo apskaičiavimas reglamentuojamas panašiai, kaip iki tol galiojusiame Žemės ūkio ministro įsakyme, t. y.:

– pirmiausiai, patikrinama, ar statinys ir (ar) įrenginys, kuriems eksploatuoti siekiama suprojektuoti valstybinės žemės sklypą, gali būti naudojami pagal jų paskirtį;

– nustačius, kad jie gali būti naudojami pagal paskirtį, pagal pateiktą formulę nustatomas (apskaičiuojamas) mažiausias sklypo, reikalingo statiniui ir (ar) įrenginiui eksploatuoti, dydis (Projekto 7 p.);

– prie nustatyto mažiausio dydžio papildomai priskiriamas 10 proc. didesnis plotas, jeigu šis plotas naudojamas su statinio ir (ar) įrenginio eksploatacija susijusiems poreikiams tenkinti (Projekto 11 p.)

– taikomos teisės aktuose nustatytos išimtys, pagal kurias statiniui ir (ar) įrenginiui eksploatuoti priskiriamas valstybinės žemės plotas, viršijantis Projekto 11 punkte nustatytąjį (su sąlyga, kad ir šis ploto perviršis naudojamas su statinio ir (ar) įrenginio eksploatacija susijusiems poreikiams tenkinti) (Projekto 12 p.).

Tačiau lyginant su Žemės ūkio ministro įsakyme nustatytu teisiniu reguliavimu, ir reaguojant į pirmiau paminėtą teismo sprendimą, Projektu papildomai siūloma suteikti galimybę asmeniui, manančiam kad dėl individualių aplinkybių (pvz., statinio ir jo priklausinių išsidėstymo žemės sklype, statinio aukščio, patalpų ploto, statinio formos, realaus atitinkamo žemės ploto naudojimo statiniui eksploatuoti ir pan.) yra sąlyga nukrypti nuo standartinių sklypo ploto dydžio apskaičiavimų ir statinių ar įrenginių eksploatacijai suformuoti kito (didesnio ar mažesnio) dydžio žemės sklypą, motyvuotai pagrįsti kitokio žemės ploto poreikį pateikiant šias aplinkybes įrodančią atitinkamos kvalifikacijos asmens (architekto, turinčio teisę eiti statinio projekto vadovo ar statinio ekspertizės vadovo pareigas) parengtą išvadą. Išvados pateikimas asmeniui nėra privalomas, tačiau tuo atveju, jeigu asmuo ją pateikia institucijoms, šios įgyja prievolę ją vertinti (Projekto 13 p.).

Konsultacijos tikslas

Viešosios konsultacijos tikslai:

1. Supažindinti su Projekte siūlomais valstybinės žemės sklypo, reikalingo statiniui ir (ar) įrenginiui eksploatuoti, dydžio nustatymo kriterijais;

2. Gauti tikslinių grupių nuomones ir pastabas dėl Projekto siūlymų;

3. Gauti tikslinių grupių pasiūlymus, kaip ir kokiais kitais kriterijais remiantis būtų galima nustatyti būtiną ir pakankamą valstybinės žemės sklypo jame esantiems statiniams ir (ar) įrenginiams eksploatuoti dydį (nei per mažą, nei per didelį). Šie kriterijai turi išlaikyti pusiausvyrą tarp, viena vertus, asmens įstatyminės teisės suformuoti jo naudojamiems pagal paskirtį statiniams ir (ar) įrenginiams eksploatuoti būtino ir pakankamo dydžio valstybinės žemės sklypą, kita vertus, įstatymo imperatyvių reikalavimų, kad valstybės turtas privalo būti valdomas, naudojamas ir disponuojamas vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

Konsultacijos rezultatų panaudojimas

Viešosios konsultacijos rezultatai bus panaudoti tobulinant parengtą Projektą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“ projektą).

Kaip dalyvauti konsultacijoje

Pasiūlymus ir pastabas galite teikti iki gruodžio 11 d. užpildydami konsultacijos formą čia.

Su projektu galite susipažinti paspaudę čia.

Kontaktai

Išsamesnės informacijos apie viešąją konsultaciją galima teirautis Aplinkos ministerijos Žemės ir teritorijų planavimo politikos grupės patarėjo Jaroslav Žibort, tel. 8 695 54 781, el. p. [email protected].

Paskelbta

2023-11-27

Galioja iki

2023-12-11