Viešoji konsultacija dėl integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano

Paskelbta

2018-12-13

Galioja iki

2019-05-15

Įvertinimas

10

Aprašymas

Kontekstas

Klimato kaitos mažinimo politika ir energetika yra tampriai susijusios, tačiau iki šiol ne visada valstybių strateginiai tikslai šiose srityse sutapdavo. Europos Sąjunga (ES) ryžtingai nusprendė judėti link didesnės dermės tarp energetikos ir klimato kaitos mažinimo sričių. Todėl neseniai patvirtinta klimato ir energetikos politikos strategija 2030 m. apibrėžia pagrindinius tikslus ir priemones, kurios padės mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, leis didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamybai bei skatins efektyvesnį energijos vartojimą.

Tam, kad ES klimato ir energetikos politikos strategija būtų įgyvendinama efektyviai ir laiku, visos ES šalių vyriausybės įsipareigojo parengti Integruotus nacionalinius nergetikos ir klimato planus 2021–2030 m. laikotarpiui. Šiuose dokumentuose kiekviena valstybė narė numatys būdus, kaip bus derinami esami nacionaliniai strateginiai energetikos bei klimato kaitos mažinimo planai. Tokius Integruotus nacionalinius energetikos ir klimato planus ES valstybės narės rengia pirmąkart.

2018 m. pabaigoje  įsigaliojo Energetikos Sąjungos Valdymo reglamentas, pagal kurį ES valstybės narės iki 2019 m. gruodžio 31 d.  privalo parengti šiuos planus bei pateikti juos Europos Komisijai.

Viešosios konsultacijos tikslas – gauti pasiūlymus, kurie leis skatinti energetinį efektyvumą, didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energetikoje, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei siekti kitų ilgalaikių Lietuvos tikslų energetikos ir klimato kaitos mažinimo srityse.

Trukmė

Pirminės konsultacijos su visuomene vyksta iki 2019 m. gegužės 15 d.

Rezultatų panaudojimas

Atlikus kaštų-naudos analizę geriausi pasiūlymai gali būti įtraukti į galutinę Integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano versiją.

Kaip dalyvauti?

Šiuo metu parengtas Integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano PROJEKTAS. Energetikos ministerija kviečia visuomenę bei suinteresuotas šalis teikti pasiūlymus ir pastabas. Tą padaryti galite keliais būdais:

 • užpildydami žemiau esančią anketą – ją rasite paspaudę mygtuką „Pildyti“ arba šią nuorodą;
 • raštu Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai adresu Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius;
 • el. paštu Energetikos ministerijos atstovei Kristinai Rimkūnaitei, kristina.rimkunaite@enmin.lt.

Grupės

Piliečiai, Organizacijos, Asociacijos, Mokymo įstaigos, Valstybinės institucijos, Gyventojai, Organizuotos pilietinės visuomenės grupės, Socialiniai partneriai, Verslo organizacijų atstovai, Ekspertai

Pildyti

Pasiūlymai Integruotam nacionaliniam energetikos ir klimato planui

Šiuo metu įvairių institucijų jau pateiktus priemonių pasiūlymus skirtingoms sritims galima rasti Energetikos ministerijos parengtame Integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano projekte:

Žemiau esančios anketos laukeliuose trumpai aprašykite siūlomas priemones bei nurodykite kitą susijusią informaciją.

 • *

  Sektorius

  Pasirinkite, kokiai sričiai norite pateikti pasiūlymą

  0
 • 1
 • *

  Priemonės pavadinimas

  Įrašykite siūlomos priemonės pavadinimą

  2
 • *

  Siekiamas tikslas

  Trumpai aprašykite siūlomą priemonę

  3
 • 4
 • *

  Įgyvendinimo laikotarpis

  Nurodykite laiką, per kurį galėtų būti įgyvendintos jūsų siūlomos priemonės

  5
 • *

  Įgyvendinančios institucijos

  Nurodykite organizacijas, kurios galėtų būti atsakingos už priemonės įgyvendinimą

  6
 • *

  Kiek priemonė leistų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas?

  Tūkstančiais tonų per metus

  7
 • *

  Metinis lėšų poreikis

  Apytiksliu jūsų vertinimu

  8
 • 9
 • *

  Kita svarbi informacija

  Įrašykite savo pastabas

  10
 • 11
 • *

  Kokiai organizacijai atstovaujate?

  12
 • *

  El. paštas

  Galiojantis el. pašto adresas

  13
 • 14

Teikite pasiūlymus dėl konsultacijos

Kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose ir teikti pasiūlymus dėl jų gerinimo Lietuvos Respublikos institucijose.

Oficialus pasiūlymas

Norėdami gauti institucijos sprendimą / atsakymą dėl Jūsų pasiūlymo, stebėti jo nagrinėjimo eigą ir gauti formalų įstaigos atsakymą, prisijunkite prie sistemos.

Anoniminis pasiūlymas

Norėdami teikti pasiūlymą kaip anoniminis naudotojas, turėsite užpildyti specialią formą bei negalėsite stebėti Jūsų pasiūlymo nagrinėjimo eigos. Institucija nėra atsakinga už atsakymo pateikimą anoniminiam naudotojui.

Pasirinkite bylą
Galimi bylų tipai: doc, docx, gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, mp3, odt, odp, ods, pdf, ppt, pptx, tif, tiff, txt, xls, xlsx, wav, adoc, ai

Pažymėti laukai yra privalomi.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.