Viešoji konsultacija dėl Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto

Paskelbta

2019-09-06

Institucija
Galioja iki

2020-01-01

Įvertinimas

0

Aprašymas

 

Kultūros ministerija yra parengusi LR kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti integralų požiūrį į skirtingus kultūros lauką reglamentuojančius įstatymus,  išskiriant kultūros politikos sritis, apibrėžiant vienodai traktuojamas sąvokas, bendruosius kultūros politikos principus, raidos kryptis, kultūros įstaigų misijas, funkcijas, tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Kodėl tai svarbu?

Įtvirtinus bendruosius kultūros politikos pagrindus siekiama padidinti kultūros įstaigų prieinamumą, sukurti finansavimo modelį, siejamą su kultūros įstaigų veiklos rezultatais ir kultūros sektoriaus specifika, padidinti valstybės ir vietos savivaldos paramą kultūrai.

Viešosios konsultacijos tikslas - sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių, leisiančių įgyvendinti geriausius kultūros politikos formavimo sprendimus.

Konsultacijos laikas - rugsėjo 13 dieną 10.30 val.

Konsultacijos metodas – apskrito stalo diskusija.

Konsultacijos vieta - diskusija su visuomene ir tikslinėmis grupėmis vyks Valstybiniame  Vilniaus Gaono žydų muziejuje (Naugarduko g. 10/2).

Įstatymo projekto pristatymas – viešas ir visiems atviras renginys, kviečiame jame dalyvauti.

Papildoma informacija – dėl Kultūros ministerijos darbo grupės parengto Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto savo pastabas ir pasiūlymus visuomenė ir suinteresuotos institucijos galėjo pateikti iki rugpjūčio 20 dienos internetu ir elektroniniu paštu. Šiuo metu siūlymai apibendrinami, pagal juos patikslintą įstatymo projektą numatoma paskelbti Kultūros ministerijos tinklalapyje rugsėjo 10 dieną.

Susipažinti su įstatymo projektu galite čia: Lietuvos Respublikos  kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas.

Rezultatų panaudojimas - geriausi pasiūlymai gali būti panaudoti teisėkūros procese.

 

Grupės

Piliečiai, Gyventojai, Socialiniai partneriai