BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Viešoji konsultacija dėl licencijavimo ir ūkinės veiklos priežiūros teisinio reguliavimo

Svarbu: Viešoji konsultacija rengiama didesnio poveikio projektui
Šios viešosios konsultacijos jau pasibaigusios ir Jūs nebegalite jose dalyvauti
Organizuojanti institucija
Tikslinės grupės
Įvertinimas
Peržiūros

383

Konsultacijos metodas
Metodo data
2021-10-20

dalyvauja ministerijų, licencijavimo procese dalyvaujančių ir verslo priežiūros funkcijas atliekančių viešojo administravimo subjektų atstovai.

Konsultacijos metodas
Metodo data
2021-10-28

dalyvauja savivaldybių atstovai.

Konsultacijos metodas
Metodo data
Nuo 2021-10-11 iki 2021-10-25

Ministerijų, savivaldybių, licencijavimo procese dalyvaujančių ir verslo priežiūros funkcijas atliekančių viešojo administravimo subjektų prašoma pateikti nuomonę apie galimus licencijavimo ir ūkinės veiklos priežiūros teisinio reguliavimo pokyčius.

 

Aprašymas

Licencijavimas teisės aktuose dažnai nustatomas kaip paprasčiausia priežiūros institucijoms veiklos reguliavimo priemonė, tačiau retai vertinamas licencijavimo būtinumas ir proporcingumas siekiamiems tikslams, galimybės supaprastinti reguliavimą. Pastaraisiais metais pastebėta, kad licencijų ir licencijuojamų veiklų skaičius nuolatos auga, o panaikinti jau nustatytą ūkinės veiklos reguliavimą licencijomis ar jį palengvinti tampa sudėtinga. Be to, licencijavimas visą laiką buvo traktuojamas kaip išskirtinai verslo, ūkinės veiklos reguliavimo priemonė, tačiau nebuvo vertinamas kaip bet kokio subjekto teisių atlikti veiksmą, vykdyti veiklą ar naudoti savo nuosavybę apribojimas reikalaujant gauti viešojo administravimo subjekto sutikimą. Tokio sutikimo (leidimo) reikalavimas turėtų būti vertinamas kaip licencijavimas, kuris turėtų būti nustatomas vadovaujantis licencijavimui taikomais principais ir pagrindais.

Šiuo metu bendruosius licencijavimo pagrindus nustato net keli teisės aktai: Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ir Licencijavimo pagrindų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Licencijavimo pagrindų aprašas). Dėl įvairių prieštaravimų tarp šių teisės aktų ir jų nuostatų taikymo neaiškumų specialiuosius licencijavimą reglamentuojančių įstatymų projektus rengiančioms institucijoms yra sudėtinga ir kartais net neįmanoma parengti kokybiško ir atitinkančio horizontalius licencijavimo principus teisės akto.

Nuo 2009 m. pradėjus įgyvendinti verslo priežiūros srities reformą, šios srities reguliavimui nustatyti buvo pasirinktas Viešojo administravimo įstatymas, tačiau ilgainiui verslo priežiūros klausimų reglamentavimas buvo detalizuojamas, plėtėsi, įtvirtindamas vis naujas pažangias priežiūros praktikas, tuo tarpu, viešojo administravimo sistemos reglamentavimas atvirkščiai, perėjo nuo detalesnio iki bendresnio, kuriame įtvirtinti universalieji viešojo administravimo principai, todėl detalus siauros licencijavimo ir verslo priežiūros srities (skirtingų visuomeninių santykių) reglamentavimas bendruoju Viešojo administravimo įstatymu šiuo metu atrodo netinkamas.

Siekiant optimizuoti verslo priežiūros procesus, tikslinga reglamentavimą papildyti dar detalesnėmis nuostatomis dėl ūkio subjektų rizikos vertinimo sistemų (modelių) naudojimo, kontrolinių pirkimų organizavimo, bei institucijos gaunamų skundų dėl ūkio subjekto veiklos nagrinėjimo pagrindų. Licencijavimo srityje reikalinga apsispręsti dėl naujos licencijos sampratos ir atitinkamai pakeisti licencijos sąvoką, numatyti griežtesnes sąlygas siekiant nustatyti naują veiklos licencijavimą.

 

Problemoms spręsti Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikia keturias alternatyvas:

 

1) (Status Quo) nekeisti esamo teisinio reguliavimo;

2) Viešojo administravimo įstatymo tobulinimas nerengiant naujo specialiojo Ūkinės veiklos priežiūros ir licencijavimo pagrindų įstatymo projekto;

Viešojo administravimo įstatyme būtų reglamentuoti (liktų galioti) tik esminiai principai, taikomi verslo priežiūros veikloje: minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, priežiūros veiklos planavimo ir jos viešumo, konsultavimo ir metodinės pagalbos dėl teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo teikimo, rizikos vertinimo, proporcingo poveikio priemonių taikymo, mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo. Detalesnis reglamentavimas būtų plėtojamas Vyriausybės nutarimų lygmeniu.

Viešojo administravimo įstatymas turėtų būtų papildytas esminėmis licencijavimo sritį reguliuojančiomis nuostatomis. Turėtų būti išplėsta licencijos sąvoka, pagal kurią licencijavimo pagrindai būtų taikomi visų licencijų ar leidimų išdavimui visiems subjektams, nepriklausomai nuo to, ar jie vykdo ūkinę veiklą, ar siekia patenkinti asmeninius ar namų ūkio poreikius. Taip pat šiame įstatyme būtų apibrėžti licencijavimo principai, sąlygos ir modeliai.

Trūkumai: nebūtų įmanoma nustatyti visų reikiamų licencijavimo pagrindų, kadangi jie apima ir teisėkūros principus, reikalaujamas teisės aktuose nustatyti licencijavimo sąlygas, reikalavimus licencijavimą reglamentuojantiems įstatymams ir licencijavimo taisyklėms; Vyriausybės nutarimais nustatyti ūkinės veiklos priežiūros ir licencijavimo pagrindai yra tik rekomendaciniai Vyriausybei nepavaldžioms institucijoms, pvz., savivaldybėms; išliktų teisinio reguliavimo fragmentacija.

3) Tobulinamas reglamentavimas parengiant naują Ūkinės veiklos priežiūros ir licencijavimo pagrindų įstatymo projektą, kuris reglamentuotų tik ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos licencijavimą ir priežiūrą;

Ūkinės veiklos priežiūros pagrindai iš Viešojo administravimo įstatymo būtų perkelti ir detaliau papildyti naujame įstatyme.

Licencijavimo pagrindai būtų taikomi tik licencijų, kuriomis viešojo administravimo subjektai duoda sutikimą ūkio subjektams pradėti ar vykdyti ūkinę veiklą, išdavimui.

Trūkumai: licencijavimo pagrindai nebūtų taikomi leidimų, kuriais suteikiama teisė atlikti konkretų veiksmą vykdant ūkinę veiklą (pavyzdžiui, statybos leidimai, leidimas nukirsti medį, pravažiuoti stambiagabarite transporto priemone, eksporto (tam tikro produkto tam tikro kiekio) licencijos ir pan.), fiziniams asmenims veiklai asmeninėms reikmėms išduodami leidimų išdavimui, ūkinei veiklai naudojamų darbo priemonių ar įrankių registravimui (pavyzdžiui, lošimo įrenginio sertifikatas, transporto priemonės patvirtinimo pažyma), be kurių veikla negalėtų būti vykdoma norimu būdu, priemonėmis ar įrankiais.

4) Tobulinamas reglamentavimas parengiant naują Licencijavimo ir ūkinės veiklos priežiūros pagrindų įstatymo projektą, kuris reglamentuotų ūkinės veiklos priežiūrą ir bet kokių subjektų vykdomos veiklos ar atskirų veiksmų licencijavimą.

Verslo priežiūros srityje nuostatos reguliuotų ir būtų nukreiptos tik į ūkinės veiklos priežiūrą, o licencijavimo srityje nuostatos reguliuotų bet kokių subjektų vykdomos veiklos ar atskirų veiksmų licencijavimą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuomone, ketvirtoji alternatyva ir naujasis Licencijavimo ir ūkinės veiklos priežiūros pagrindų įstatymas užtikrintų nuoseklų požiūrį į licencijavimo ir verslo priežiūros srities reguliavimą, sudarytų teisines prielaidas licencijavimo ir verslo priežiūros veiklos kokybės gerinimui ne tik nacionalinio, bet ir savivaldos lygmens institucijose.

 

Siūlomos 4 alternatyvos pristatymas

Naujuoju Licencijavimo ir ūkinės veiklos priežiūros ir pagrindų įstatymo projektu būtų:

1. Patobulintas teisinis reguliavimas skirtingų sričių visuomeninius santykius reguliuojant skirtingais, tam tikslui skirtais įstatymais, tuo pačiu verslo priežiūros srityje išsaugant reguliavimo nuoseklumą.

2. Patikslinta licencijos samprata išplečiant licencijavimo pagrindų taikymo apimtį, nustatytos licencijų kategorijos, kad būtų galima numatyti atskirų nuostatų taikymo išimtis (išlygas) tam tikroms licencijų kategorijoms, atsisakyta nuostatos dėl administracinių sprendimų dėl licencijų priėmimo LIS.

3. Nustatyta licencijavimo pagrįstumo ir tikslingumo vertinimo tvarka prieš priimant sprendimą licencijuoti tam tikrą veiklą.

4. Apibrėžtos licencijavimo sąlygos, įskaitant licencijų išdavimo terminus, jų skaičių, galiojimo teritoriją ir trukmę.

5. Nustatyti licencijavimo modeliai: griežtasis „G“ ir deklaravimo „D“, jų pasirinkimo gairės.

6. Įstatymu įtvirtinti licencijavimą reguliuojančių įstatymų ir licencijavimo taisyklių rengimo reikalavimai.

Naujuoju Licencijavimo ir ūkinės veiklos priežiūros pagrindų įstatymo projektu būtų konsoliduojamos Viešojo administravimo įstatymo, Paslaugų įstatymo, Civilinio kodekso ir Aprašo licencijavimą ir ūkinės veiklos priežiūrą reglamentuojančios nuostatos, kurios atitinkamai siūlomos panaikinti lydinčiaisiais teisės aktų projektais. Paslaugų įstatymo nuostatos, kurios reglamentavo tik paslaugų teikėjų licencijavimą, naujuoju įstatymu, su tam tikromis išlygomis ne paslaugų sektoriui, būtų taikomos bet kokios veiklos licencijavimui.

Naujuoju Licencijavimo ir ūkinės veiklos priežiūros pagrindų įstatymo projektu būtų praplėsta licencijos samprata, pagal kurią licencija būtų laikoma ne tik viešojo administravimo subjekto suteiktas sutikimas pradėti ar vykdyti ūkinę veiklą ūkio subjektams, bet ir leidimai, kuriais suteikiama teisė atlikti konkretų veiksmą vykdant ūkinę veiklą (pavyzdžiui, statybos leidimai, leidimas nukirsti medį, pravažiuoti stambiagabarite transporto priemone, eksporto (tam tikro produkto tam tikro kiekio) licencijos ir pan.), fiziniams asmenims veiklai asmeninėms reikmėms išduodami leidimai, ūkinei veiklai naudojamų darbo priemonių ar įrankių registravimas (pavyzdžiui, lošimo įrenginio sertifikatas, transporto priemonės registravimas), be kurių veikla negalėtų būti vykdoma norimu būdu, priemonėmis ar įrankiais. Tai sąlygotų licencijavimo pagrindų taikymą šiais atvejais, taip yra būtų reikalaujama įstatymu nustatyti esmines licencijavimo sąlygas, atitikti būtinumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principus, licencijų išdavimo sąlygas ir kt.

Naujuoju Licencijavimo ir ūkinės veiklos priežiūros pagrindų įstatymo projektu būtų siūloma įtvirtinti licencijavimo pagrįstumo įvertinimo principus (jie šiuo metu yra nustatyti Licencijavimo pagrindų aprašu) ir tvarką, taip pat ne tik sudaryti licencijų rūšių sąrašą, kaip šiuo metu nustato Viešojo administravimo įstatymas, bet ir nustatyti pareigą prieš pradedant licencijavimą kiekvieną naują licencijos rūšį įtraukti į šį sąrašą. Prieš įtraukiant licencijos rūšį į šį sąrašą tam tikros srities licencijavimą reguliuojančio įstatymo rengimo metu būtų atliekamas licencijavimo pagrįstumo vertinimas ir sprendžiama, ar licencijavimas yra būtina ir proporcinga priemonė, išskyrus tuos atvejus, kai nauja licencijos rūšis yra privaloma ir jos išdavimo sąlygos nustatytos Europos Sąjungos teisės aktu. Tai padėtų užtikrinti, kad ūkio subjektų teisės ir laisvės nebūtų ribojamos daugiau negu būtina svarbiems visuomenės interesams apsaugoti.

Konsultacijos tikslas

Sužinoti ministerijų, savivaldybių, licencijavimo procese dalyvaujančių ir verslo priežiūros funkcijas atliekančių viešojo administravimo subjektų, nuomonę apie galimus licencijavimo ir ūkinės veiklos priežiūros teisinio reguliavimo pokyčius, įvertinti siūlomos alternatyvos tinkamumą ir suderinamumą su kitais horizontalaus taikymo teisės aktais ir Europos Sąjungos teise.

Konsultacijos rezultatų panaudojimas

Viešosios konsultacijos ir gauti atsakymai į užduotus klausimus bus naudojami rengiant Licencijavimo ir ūkinės veiklos priežiūros pagrindų įstatymo poveikio vertinimą ir projektą.

Kaip dalyvauti konsultacijoje

Ministerijų, savivaldybių, licencijavimo procese dalyvaujančių  ir verslo priežiūros funkcijas atliekančių viešojo administravimo subjektų atstovai gali dalyvauti organizuojamuose fokus grupių susitikimuose, teikti atsakymus į klausimus ir pasiūlymus el. paštu.

Kontaktai

Dėl informacijos apie vykstančias konsultacijas galite kreiptis į Ramunę Mickuvienę (tel. nr. +370 694 75 208, el. paštu [email protected]), Robertą Valinčienę  (tel. nr. +370 663 15 324, el. paštu [email protected]) (licencijavimo klausimais) ar Liną Rumčikienę (tel. nr. +370 659 43 503, el. paštu [email protected]) (verslo priežiūros klausimais).

Viešosios konsultacijos rezultatai

Viešųjų konsultacijų ataskaitą ir rezultatus rasite čia

Paskelbta

2021-10-11

Galioja iki

2021-10-28