KAS YRA KAS ?

Valdžių padalijimas – demokratinės valstybės valdžios organizacijos ir veiklos principas.

- Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.

- Valdžios galias riboja Konstitucija.

- Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

 

/Lietuvos Respublikos Konstitucija, 5 straipsnis/

 

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos – atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Viešojo administravimo įstatymo  nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai.

 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-04