BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


SĄVOKOS


Viešasis administravimas – įstatymų  ir  kitų  teisės aktų reglamentuojama viešojo  administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams  ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų  ir  administracinių  sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų  nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.
 
Administracinė  paslauga – viešojo administravimo subjekto veiksmai, apimantys leidimų, licencijų ar dokumentų, kuriais patvirtinamas tam  tikras  juridinis  faktas,  išdavimą,  asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, asmenų konsultavimą viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais,  įstatymų nustatytos  viešojo  administravimo subjekto informacijos teikimą asmenims, administracinės procedūros vykdymą.
 
Viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga,  pareigūnas, valstybės  tarnautojas,  valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė,  asociacija, Viešojo valdymo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą.
 
Administracinis sprendimas – administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia.
 
Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar  administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Administracinės procedūros sprendimas – administracinis sprendimas, kurio priėmimu baigiama administracinė procedūra.

Dokumentas – institucijos veikloje užfiksuota informacija ar jos dalis, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinės sistemos duomenis.

Informacija – žinios, kuriomis disponuoja institucija, vykdydama viešąsias funkcijas.

Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj  reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma  informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar  netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai  nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.
 
Pareigūnas – valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojas,  taip pat kitas darbuotojas, atliekantis viešojo administravimo  funkcijas;  viešosios  įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos, kurioms įstatymų nustatyta  tvarka suteikti viešojo administravimo  įgaliojimai, darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims; valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymų nustatytas valstybės suteiktas funkcijas.
 
Piktnaudžiavimas – tokie pareigūno veiksmai ar  neveikimas, kai jam suteikti įgaliojimai naudojami ne pagal įstatymus  bei kitus teisės aktus arba savanaudiškais tikslais ar dėl kitokių asmeninių paskatų  (naudojimosi  tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų teikimo ir t. t.), taip pat tokie pareigūno veiksmai, kai viršijami suteikti  įgaliojimai ar savavaliaujama.

Administracinis ginčas – asmens ir viešojo  administravimo subjekto  konfliktas  arba  vienas kitam nepavaldžių  viešojo administravimo  subjektų konfliktas. Prie administracinių ginčų priskiriami ir tarnybiniai ginčai, taip pat rinkimų ginčai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-04