BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR INFORMACIJOS TEIKIMO PRINCIPAI

Prašymų, skundų nagrinėjimo principai

 

Lygiateisiškumo – viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, atsižvelgia, kad įstatymui visi asmenys lygūs, ir negalima varžyti jų  teisių  ar  teikti  jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių;

Įstatymo viršenybės – viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą nustatyti teisės aktuose, o veikla atitinka Viešojo administravimo įstatyme išdėstytus  teisinius pagrindus, administraciniai aktai, susiję su jūsų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais;

Nepiktnaudžiavimo valdžia – viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymo suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų;

Skaidrumo – viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

Atsakomybės už priimtus sprendimus – viešojo administravimo  subjektas,  priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius;

Objektyvumo – viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, veikia rūpestingai ir atidžiai, užtikrina, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų, vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai;

Vieno langelio – jums informacija suteikiama, prašymas ar skundas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje, prašymą ar skundą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių  subjektų, prireikus - ir iš kitų viešojo administravimo subjektų gauna pats prašymą ar skundą nagrinėjantis ir administracinį sprendimą priimantis viešojo administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti jūsų;

Išsamumo - viešojo administravimo subjektas į jūsų prašymą ar skundą atsako aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.

 

Informacijos teikimo principai

 

Dokumentų išsamumo – jums turi būti pateikti visi pagal teisės aktus reikalingi jūsų prašymo turinį atitinkantys dokumentai;

Dokumentų tikslumo – jums teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus;

Teisėtumo – institucijos veiksmai teikiant dokumentus grindžiami teisės aktais;

Objektyvumo – institucijos darbuotojai, teikdami dokumentus, turi būti nešališki ir objektyvūs;

Pagalbos – jums teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti dokumentus;

Dokumentų prieinamumo – sudaromos palankios sąlygos jums naudoti dokumentus neatsižvelgiant į jų veiklos tikslus ir teisinę formą, o prireikus nustatomos tik būtiniausios teisinės, techninės  ir (arba)  finansinės dokumentų teikimo jums sąlygos;

Abipusio naudojimo – institucija jums pateiktus dokumentus prireikus toliau pati juos naudoja.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-13