BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


KLAUSIMŲ TEMOS

PACIENTŲ TEISĖS IR ŽALOS ATLYGINIMAS

Paciento teisė žinoti už ką mokėti neprivaloma.

Jei manote, kad patyrėte žalą, galite kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją.

 

VISA INFORMACIJA APIE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ

Pirminė sveikatos priežiūra (šeimos gydytojas, slauga, odongologas, skausmo medicina ir t.t.);

Reabilitacija;

Retos ligos;

Slauga;

Motinos ir vaiko sveikata.

Visa tai - Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo sritys. Jei turite skundų, prašymų ar pasiūlymų - kreipkitės į Sveikatos apsaugos ministeriją.

GAMTOS APSAUGA

Jei turite pasiūlymų dėl verslinės ar mėgėjų žvejybos, laukinės augalijos išteklius, Baltijos jūros krantų apsaugą, genetiškai modifikuotus organizmus, miškų apsaugą, atkūrimą ar įveisimą ar žemės gelmių išteklius, Jums reikia kreiptis į Aplinkos ministeriją.

 

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ

Vietinės rinkliavos dydį už komunalinių atliekų tvarkymą nustato gyvenamosios vietovės miesto arba rajono savivaldybė, todėl jei turite klausimų apie atliekų tvarkymą ar rinkliavos dydį, prašome kreiptis į savo gyvenamosios vietovės miesto arba rajono savivaldybę.

 

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ SĄRAŠAS IR ADRESAI

Didelių gabaritų aikštelių kiekvienoje savivaldybėje sąrašas čia.

 

 

Informacija apie daugiabučių atnaujinimo programą

Apie Programą, teisinę bazę, pirkimus, pavyzdžių galeriją, naujienas ir t.t. galite pasiskaityti Būsto taupymo agentūros puslapyje Atnaujink būstą.

Jei Jums reikia konsultacijų ir pagalbos daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) klausimais - galite kreiptis į VšĮ Būsto energijso taupymo agentūrą (BETA) arba į Aplinkos ministeriją.

VAIKŲ IŠLAIKYMO IŠMOKOS

Vaiko išlaikymo išmokos mokamos iš valstybės lėšų vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų) ir mokamos periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį. Dėl šių išmokų gali kreiptis vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų susitarimu gyvena vaikas, arba vaiko globėjas (rūpintojas). Daugiau informacijos čia.

SENATVĖS PENSIJA

Kada kreiptis ? kokius dokumentus pateikti? Koks bus išmokų dydis, kur ir kada gausite išmokas, sužinosite, jei kreipsitės į SODRĄ.

NAŠLĖS/NAŠLIO PENSIJA

Visa informacija apie pensijos skyrimą ir gavimą SODROS puslapyje.

NAŠLAIČIO/ NAŠLAITĖS PENSIJA

Kur kreiptis, kokius dokumentus pateikti, kaip pensija mokama, kas turi teisę gauti išmokas ir kita informacija besikreipiantiems SODROS puslapyje.

IŠANKSTINĖ PENSIJA

Visa informacija planuojantiems kreiptis dėl išankstinės pensijos, tam skirtame SODROS puslapyje.

VALSTYBINĖ PENSIJA

Sužinokite, kam gali būti skirtos valstybinės pensijos, kokius dokumentus pateikti ir kokios išmokos gali būti mokamos.
Visa reikalinga informacija SODROS puslapyje.

NETEKTO DARBINGUMO (INVALIDUMO) PENSIJA

Jei dėl ligos ar traumos netekote  darbingumo, pirmiausiai turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). Kai Tarnyba priims sprendimą apie Jums nustatytą darbingumo lygį, duomenis elektroniniu būdu perduos SODRAI. Daugiau informacijos čia.

MOKSLININKO PENSIJA

Informacija apie tai, kam gali būti skirta mokslininko pensija, kada ji pradedama mokėti, koks jos dydis ir kiti, su mokslininko
pensija susiję klausimai - SODROS puslapyje.

NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ VALSTYBINĖ PENSIJA

Jei esate pripažintas nukentėjusiu asmeniu ar esate tokio asmens našlys, našlė ar našlaitis, galite kreiptis dėl nukentėjusių asmenų valstybinės
pensijos skyrimo. Visa informacija apie skyrimo tvarką SODROS puslapyje.

SUSIRGUS

Kaip elgtis, kokius dokumentus pateikti ir kokių veiksmų imtis norint gauti ligos išmoką, sužinosite jei kreipsitės į SODRĄ.

NEDARBO IŠMOKA, NETEKUS DARBO

Jei netekote darbo, visų pirma reikia kraiptis į teritorinę darbo biržą. Užsiregistravus Darbo biržoje įgysite teisę į nedarbo išmoką, jums nereiks savarankiškai mokėti Privalomojo sveikatos draudimo. Teritorinė darbo birža, gavusi Jūsų prašymą skirti nedarbo išmoką, duomenis perduos SODRAI, kuri Jums skirs ir mokės išmoką.

MOTINYSTĖS ARBA TĖVYSTĖS IŠMOKA

norėdami sužinoti, kaip elgtis, jei esate būsimas tėtis ar būsima mama ir norite gauti motinystės ar tėvystės išmoką, turite kreiptis į SODRĄ.

NEDARBINGUMO AR NEĮGALUMO NUSTATYMAS

Nedarbingumo ar neįgalumo nustatymo atveju turite kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tarnyba turi skyrius visuose didžiuosiuose šalies miestuose, todėl galite kreiptis į artimiausią Jums padalinį: Vilniaus  Kauno  Klaipėdos  Šiaulių  Alytaus   Biržų  Marijampolės  Panevėžio  Plungės  Tauragės  Utenos. 

Jei teritorinis padalinys priėmė sprendimą, o Jūs su juo nesutinkate  per 90 kalendorinių dienų turite teisę jį apskųsti.
Pirmiausiai skundas pateikiamas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai.
Jei nesutinkate ir su pakartotiniu Tarnybos sprendimu, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo
galite jį skųsti Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

KELIŲ REMONTAS

Jei kelias, kurį reikia remontuoti yra valstybinės reikšmės, su prašymais turite kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos.

Sužinoti, ar kelias įtrauktas į valstybinės reikšmės kelių sąrašą galite čia.

Dėl vietinės reikšmės kelio priežiūros su prašymais turite kreiptis į miesto ar rajono, kuriame yra kelias, savivaldybę

TRANSPORTAS

Jei norite kreiptis dėl geležinkelių, vandens ar oro transporto, saugaus eismo, tranzito ir logistikos, transporto aplinkos ir pavojingųjų krovinių vežimo, kreipkitės į Susisiekimo ministeriją.

RYŠIAI

Dėl informacinės visuomenės plėtros, pašto ir elektroninių ryšių - kreipkitės į Susisiekimo ministeriją

SOCIALINĖ PARAMA ŠEIMOMS IR VAIKAMS

Visą informaciją apie galimą socialinę paramą šeimoms ir vaikams rasite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje.

GALIMOS PARAMOS RŪŠYS:

Parama besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginantiems bendrai gyvenantiems asmenims;
Parama tėvų globos netekusiems vaikams;
Parama nepasiturintiems gyventojams;
Socialinė parama mokiniams;
Parama mirties atveju;

Daugiau apie galimą paramą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje.


Socialinę paramą teikiančių institucijų sąrašas.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą turite kreiptis į savo miesto ar rajono savivaldybės administraciją. Paslaugą galite gauti ir elektroniniu būdu.
Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą, finansavimą, aprūpinimą ir kitus svarbius aspektus - čia.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priėmimas, priešmokyklinio ugdymo programa, finansavimas ir kiti aktualūs klausimai.

Informacija apie:

PRADINĮ UGDYMĄ,

PAGRINDINĮ UGDYMĄ,

VIDURINĮ UGDYMĄ,

NETRADICINĮ UGDYMĄ,

SPECIALIZUOTĄ UGDYMĄ,

taip pat apie:

SPECIALŲJĮ UGDYMĄ (SI), MOKYMOSI IR ŠVIETIMO PAGALBĄ,

NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ,

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ,

PROFESINĮ MOKYMĄ,

INFORMACIJA UŽSIENIO LIETUVIAMS

 

 

TEISMŲ IR TEISĖJŲ VEIKLA

Teismai yra laikomi tautos įsteigta savarankiška ir nepriklausoma valstybės valdžia, kuri, vykdydama jai pavestas funkcijas, nėra pavaldi nei įstatymų leidžiamajai, nei vykdomajai valdžiai. Teisminės valdžios nepriklausomumą ir savarankiškumą patvirtina ir Konstitucijos 114 straipsnis, kuris draudžia valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms, Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Seimo nariams ir kitiems pareigūnams, politinėms partijoms, politinėms ir visuomeninėms organizacijoms ar piliečiams kištis į teisėjų ir teismų veiklą, nes tai pažeistų jų nepriklausomumą ir nešališkumą, kurie yra būtini vykdant teisingumą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnio 3 dalimi bylose teismų sprendimus gali peržiūrėti tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka. Žemesnės instancijos teismų sprendimų kontrolę vykdo aukštesnės instancijos teismai.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų skunde nurodytoje situacijoje yra teisėjų drausminės atsakomybės pagrindų, siūlome skundą pateikti Teisėjų etikos ir drausmės komisijai  arba Teismų įstatymo 83 straipsnio 2 dalyje nurodytiems subjektams (Teisėjų tarybai, teismo, kuriame dirba teisėjas, arba aukštesnės instancijos teismo pirmininkui ar kitam asmeniui, kuriam tapo žinoma apie nusižengimą).

VEIKLOS SRITYS, PRIKLAUSANČIOS TEISINGUMO MINISTERIJAI :

TEISĖKŪROS PROCESAS - Teisingumo ministerija rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia teisines išvadas dėl įstatymų koncepcijų, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, taip pat išvadas dėl jų atitikties Europos Sąjungos teisei.

ADVOKATŪRA - Teisingumo ministerija rengia teisės aktus, reguliuojančius advokatų veiklą, dalyvauja įgyvendinant valstybės politiką advokatūros srityje.

ANTSTOLIAI - Teisingumo ministerija formuoja ir įgyvendina valstybės politiką antstolių funkcionavimo, valdymo ir sprendimų vykdymo srityje; teisingumo ministro nustatyta tvarka kontroliuoja antstolių darbą, ūkinę ir finansinę veiklą; analizuoja ir apibendrina antstolių administravimo problemas ir įgyvendina priemones sprendimų vykdymo praktikai suvienodinti.

NOTARIATAS - Teisingumo ministerija prižiūri notariato veiklą, įgyvendina priemones notarinei praktikai suvienodinti.

BAUSMIŲ IR SUĖMIMO VYKDYMAS - Teisingumo ministerija atlieka teisės aktų, susijusių su bausmių vykdymo teise ir suėmimo vykdymu, taip pat Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos klausimais ir jų taikymo, teisės normų būklės bei jų efektyvumo, taip pat jų vystymosi perspektyvų analizę. Ministerija padeda organizuoti ir koordinuoti bausmių ir suėmimo vykdymą, nuteistųjų integravimą į visuomenę; analizuoja Kalėjimo departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklą, taip pat rengia teisės aktų projektus bausmių vykdymo teisės ir suėmimo vykdymo srityse, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo (tobulinimo) ar pripažinimo netekusiais galios, atlieka teisės aktų, susijusių su bausmių ir suėmimo vykdymu, analizę bei teikia išvadas ir kt.

PROBACIJA - Teisingumo ministerija analizuoja teisės aktų, reguliuojančių probaciją, efektyvumą, vertina ir apibendrina užsienio valstybių probacijos vykdymo praktiką, koordinuoja probacijos teisinės ir institucinės sistemos kūrimą, padeda organizuoti nuteistųjų, kuriems paskirta probacija, integravimą į visuomenę.

 

 

Kompetencijų vaučeris – finansuojami mokymai įmonėms, taikant kompetencijų vaučerio sistemą. Finansavimo kriterijus atitinkančiai įmonei bus išduodamas 4500 Eur vertės vaučeris, kuris galės būti panaudotas per 1 metus. Vaučeris galės būti panaudotas darbuotojų mokymams, kreipiantis į VšĮ Versli Lietuva puslapyje skelbiamus atrinktus paslaugų tiekėjus. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas galios iki 2020 m. lapkričio 30 d. arba iki kol baigsis kvietimui skirtos finansavimo lėšos. Paraiškas finansavimui gauti priima ir vertina UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (Invega). Paraiškos forma patalpinta Invega svetainėje. Daugiau informacijos apie priemonę, taip pat ir informacija apie paskelbtą kvietimą rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje.

 

Inovacijos

Inovacijos - vienas iš pagrindinių veiksnių, spartinančių Lietuvos ūkio plėtrą ir užtikrinančių ekonomikos kilimą. Pažangiose valstybėse inovacijos yra svarbiausias ekonomikos augimo variklis, leidžiantis sukurti aukštą pridėtinę vertę ir užtikrinantis ekonomikos plėtrą. Lietuvos įmonių inovatyvumo augimas gerina konkurencingumą ne tik vidaus, bet ir užsienio rinkose.Daugiau informacijos apie inovacijas bei paramą inovacijų plėtrai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje.

 

Priemonės eksporto skatinimui:

 

Expo konsultantas LT – finansuojamos aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais iki trejų bei virš trejų metų veikiančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Konsultacijos gali būti suteiktos į Verslo konsultantų tinklą įtrauktų tiekėjų. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas galios iki 2020 m. lapkričio 30 d. arba iki kol baigsis kvietimui skirtos finansavimo lėšos. Paraiškas finansavimui gauti priima ir vertina UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (Invega). Paraiškos forma patalpinta Invega svetainėje. Daugiau informacijos apie priemonę, taip pat ir informacija apie paskelbtą kvietimą rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje arba ES investicijų svetainėje.

 

Priemonės Eco-inovacijų diegimui:

 

Eco konsultantas LT – finansuojamas konsultacinių ekspertinių paslaugų teikimas mažoms ir vidutinėms įmonėms efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo ir panašiais klausimais. Kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2017 m. IV ketv. Daugiau informacijos apie priemonę, taip pat ir informacija apie paskelbtą kvietimą rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje arba ES investicijų svetainėje.

 

Priemonės mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) skatinimui:

 

Inopatentas LT – finansavimas teikiamas išradimų patentavimui ir dizaino registravimui tarptautiniu mastu. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas galios iki 2020 m. lapkričio 30 d. arba iki kol baigsis kvietimui skirtos finansavimo lėšos. Paraiškas finansavimui gauti priima ir vertina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Paraiškos forma, taip pat ir informacija apie paskelbtą kvietimą patalpinta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje.

 

InoConnect LT – finansavimas teikiamas dalyvavimui tarptautiniuose MTEPI renginiuose, apie kuriuos informaciją teikia Europos įmonių tinklo organizacijos. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas galios iki 2020 m. lapkričio 30 d. arba iki kol baigsis kvietimui skirtos finansavimo lėšos. Paraiškas finansavimui gauti priima ir vertina VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA). Daugiau informacijos apie priemonę, taip pat ir informacija apie paskelbtą kvietimą rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje arba ES investicijų svetainėje.

 

Inostažuotė – finansavimas teikiamas įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas. Paraiškas gali teikti įmonės, vykdančios MTEPI veiklas. Finansavimo dydis: iki 30 tūkst. Eur projektui ir iki 6 tūkst. Eur vienam darbuotojui. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas galios iki 2020 m. birželio 30 d. arba iki kol baigsis kvietimui skirtos finansavimo lėšos. Paraiškas finansavimui gauti priima ir vertina Europos socialinio fondo agentūra.  Aktualiausią informaciją apie priemonę bei priemonės finansavimo sąlygų aprašus, numatančius detalius reikalavimus projektams bei pareiškėjams rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje bei ES investicijų svetainėje.

 

Inočekiai – priemonė skirta skatinti verslą kurti inovatyvius produktus ir teikti inovatyvias paslaugas bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis. Finansavimas teikiamas: techninių galimybių studijų atlikimui; projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą, įgyvendinti; MTEP projektams vykdyti. Kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2018 m. I ketv. Daugiau informacijos apie priemonę, taip pat ir informacija apie paskelbtą kvietimą rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje.

 

Inostartas – planuojama teikti finansavimą inovatyvių įmonių kūrimosi skatinimui, tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimui žinioms imliose MVĮ, inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimui. Šiuo metu rengiama priemonės dokumentacija, o pirmąjį kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2018 m. I ketv. Aktualiausią informaciją apie priemonę sekite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje.

 

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje:

 

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje – finansavimas teikiamas įmonių darbuotojų mokymams, vykstantiems pameistrystės būdu. Finansavimo dydis: iki 360 tūkst. Eur projektui bei iki 1,5 tūkst. Eur vienam darbuotojui. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2017 m. lapkričio 22 d.  Paraiškas finansavimui gauti priima ir vertina Europos socialinio fondo agentūra. Aktualiausią informaciją apie priemonę bei priemonės finansavimo sąlygų aprašus, numatančius detalius reikalavimus projektams bei pareiškėjams rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje bei ES investicijos svetainėje.

 

Kompetencijos LT – pagal šią priemonę paraiškas gali teikti verslo asociacijos, pramonės ir amatų rūmai bei klasterio koordinatoriai. Finansavimas teikiamas specialiesiems įmonių darbuotojų mokymams, skirtiems sektorinių kompetencijų ugdymui. Finansavimo dydis: iki 360 tūkst. Eur projektui ir iki 15 tūkst. Eur vienam darbuotojui. Paraiškas priima ir vertina Europos socialinio fondo agentūra. Šiuo metu nėra galiojančio kvietimo teikti paraiškas, tačiau jį planuojama skelbti 2017 m. IV ketvirtį. Aktualiausią informaciją apie priemonę bei priemonės finansavimo sąlygų aprašus, numatančius detalius reikalavimus projektams bei pareiškėjams rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje bei ES investicijos svetainėje.

 

 

Priemonės eksporto skatinimui:

 

Expo sertifikatas LT – finansuojamas planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus. Kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2017 m. IV ketv. Aktualiausią informaciją apie priemonę bei priemonės finansavimo sąlygų aprašus, numatančius detalius reikalavimus projektams bei pareiškėjams rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje bei ES investicijos svetainėje.

 

Naujos galimybės LT – finansavimas teikiamas pavieniam ir grupiniam įmonių dalyvavimui užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Kvietimą teikti paraiškas (grupiniam dalyvavimui parodose) planuojama skelbti 2017 m. IV ketv., o kvietimą teikti paraiškas (pavieniam dalyvavimui parodose) planuojama skelbti 2018 m. II ketv. Aktualiausią informaciją apie priemonę bei priemonės finansavimo sąlygų aprašus, numatančius detalius reikalavimus projektams bei pareiškėjams rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje bei ES investicijos svetainėje   

 

Verslo klasteris LT – finansavimas teikiamas klasterių veikloms, nukreiptoms į naujų eksporto rinkų paiešką (konsultacinės, įskaitant ekspertinės paslaugos, narystė tarptautiniuose tinkluose (platformose), rinkodaros priemonėms, skirtoms įsiliejimui į tarptautinius tinklus). Kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2018 m. III ketv. Aktualiausią informaciją apie priemonę bei priemonės finansavimo sąlygų aprašus, numatančius detalius reikalavimus projektams bei pareiškėjams rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje bei ES investicijos svetainėje.

 

Priemonės įmonių produktyvumo didinimui:

 

Regio potencialas LT – finansavimą planuojama teikti regionuose įsikūrusioms įmonėms  investicijoms į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą. Šiuo metu rengiama priemonės dokumentacija, o pirmąjį kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2018 m. IV ketv. Aktualiausią informaciją apie priemonę sekite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje.

 

Priemonės ekoinovacijų diegimui:  

 

Eco-inovacijos LT+ – finansavimas teikiamas technologinių ekoinovacijų, t. y. inovacijų, kurias diegiant mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė bei užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, diegimui. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas galios iki 2017 m. lapkričio 29 d. Paraiškas finansavimui gauti priima ir vertina VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA). Paraiškos forma patalpinta ES investicijų svetainėje. Aktualiausią informaciją apie priemonę bei priemonės finansavimo sąlygų aprašus, numatančius detalius reikalavimus projektams bei pareiškėjams rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje bei ES investicijos svetainėje.

 

Eco-inovacijos LT – finansavimas teikiamas netechnologinių ekoinovacijų diegimui, t. y. aplinkos vadybos (valdymo) sistemų diegimui, aplinkosaugos auditų atlikimui bei ekologiškam projektavimui. Kvietimą teikti paraiškas planuojamą skelbti 2018 m. II ketv. Aktualiausią informaciją apie priemonę bei priemonės finansavimo sąlygų aprašus, numatančius detalius reikalavimus projektams bei pareiškėjams rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje bei ES investicijos svetainėje.

 

Priemonės mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimui:

Finansavimas teikiamas MTEPI veiklas vykdančioms įmonėms, sumanios specializacijos prioritetinėse kryptyse (http://sumani2020.lt/apie-sumania-speciaizacija/prioritetai) vykdomoms veikloms.

 

Inoklaster – finansavimas teikiamas klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti. Kvietimą teikti paraiškas planuojamą skelbti 2017 m. IV ketv. Aktualiausią informaciją apie priemonę bei priemonės finansavimo sąlygų aprašus, numatančius detalius reikalavimus projektams bei pareiškėjams rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje bei ES investicijos svetainėje.

 

Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai – finansavimas teikiamas MTEP veikloms, įmonių pradinėms investicijoms į MTEP infrastruktūros kūrimą ir plėtrą bei naujų produktų ir technologijų sertifikavimui bei su tuo susijusioms veikloms. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas galiojo iki 2017 m. rugsėjo 29 d. Kvietimas skirtas tiek pradedantiems, tiek brandiems inovatoriams. Daugiau informacijos apie priemonę bei priemonės finansavimo sąlygų aprašus, numatančius detalius reikalavimus projektams bei pareiškėjams rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje arba ES investicijų svetainėje.

 

Paskolų priemonės:

 

Atviras kreditų fondas 2 – siekiant pagerinti galimybes gauti finansavimą smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, per atrinktus finansų tarpininkus (kredito įstaigas) teikiamos paskolos palankiomis palūkanų normomis bei finansuojami finansinės nuomos (lizingo) sandoriai. Vienos paskolos suma iki 600 000 Eur kartu su kredito įstaigos lėšomis. Paskolas nuo 2016 m. spalio mėn. teikia AB „Medicinos bankas“, AB „Citadele bankas“, finansinės nuomos (lizingo) sandorius nuo 2016 m. lapkričio mėn. finansuoja AB „Medicinos bankas“.

 

„Pasidalytos rizikos paskolos“ – užtikrinamos SVV subjektų galimybės gauti finansavimą jų vykdomiems projektams įgyvendinti. Per atrinktus finansų tarpininkus (kredito įstaigas) teikiamos paskolos įmonėms iki 4 mln. Eur. Paskolas nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. teikia AB „Šiaulių bankas“ ir AB „Swedbank“.

 

Garantijų priemonės:

 

Garantijų fondas 2 – priemonė, pagal kurią UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) teikia individualias garantijas (iki 80 proc. paskolos sumos) kredito įstaigoms už SVV subjektų investicines paskolas arba apyvartines paskolas, susijusias su verslo plėtra, bei finansinės nuomos (lizingo) sutartis (garantija iki 60 proc. lizinguojamo turto kainos), tokiu būdu sprendžiant nepakankamo/ nepatrauklaus bankui užstato problemą. Finansų įstaigas su kuriomis „Invega“ sudarė bendradarbiavimo sutartis dėl garantijų teikimo rasite Invegos svetainėje.

 

Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingo sandoriams, dėka kurių užtikrinamas SVV subjektų įsipareigojimų vykdymas finansų įstaigoms. Maksimalus garantijos dydis – iki 1,5 mln. Eur. Garantijos nuo 2017 m. gegužės mėn. teikiamos AB „Šiaulių bankas“, AB „Citadele bankas“, AB „Medicinos bankas“ išduodamoms paskoloms, nuo 2017 m. liepos mėn. teikiamos AB „Swedbank“ išduodamoms paskoloms, o nuo 2017 m. gegužės mėn. teikiamos AB „Šiaulių bankas“ ir SIA UniCredit Leasing Lietuvos filialo finansuojamiems finansinės nuomos (lizingo) sandoriams.

 

Garantijos didelėms įmonėms suteikia galimybę gauti garantiją paskolai ir didelėms įmonėms ar įmonių grupėms, neatitinkančioms SVV subjekto statuso. Iki 1,5 mln. Eur dydžio garantijos (iki 80 proc. paskolos sumos) teikiamos AB „Šiaulių bankas“, AB „SEB bankas“, AB „Medicinos bankas“, AB „Citadele bankas“, AB „DNB bankas“, OP Corporate Bank plc Lietuvos filialo išduodamoms paskoloms.

 

Rizikos kapitalo priemonės:

 

Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I – investicijomis į įmones, kuriančias produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendinančias aukštųjų technologijų idėjas, siekiama sumažinti atotrūkį tarp mokslo ir verslo. Įmonėms bus pasiūlyta ekspertų pagalba identifikuojant komercinį potencialą turinčias inovatyvias technologijų idėjas, finansavimas ir palaikymas jas įgyvendinant. 2017 m. rugpjūčiomėn. įsteigtas rizikos kapitalo fondas „Open Circle Capital“, kurio valdytojas UAB „Robos Capital“ jau gali investuoti į įmones.

 

Ko-investicinis fondas – investicijos skirtos skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą) ir sumažinti atotrūkį tarp mokslo ir verslo. Dalį lėšų planuojama investuoti į įmones, veikiančias sumanios specializacijos krypčių srityse. Šios priemonės įgyvendinimo modelis yra pilotinis, kadangi į fondą dėl bendro investavimo į geras idėjas ar augimo potencialą turinčias įmones gali kreiptis daug privačių investuotojų komandų (rizikos kapitalo fondai, verslo angelų grupės). Nuo 2017 m. birželio 1 d. vykdoma privačių investuotojų atranka, kurie nuo 2017 m. liepos 1 d. gali kreiptis į fondo valdytoją UAB „Kofinansavimas“ dėl investicijų į įmones atlikimo. Aktualiausią informaciją apie priemonę rasite adresu http://www.koinvest.lt.

 

Dalinis palūkanų kompensavimas:

 

Tai priemonė, pagal kurią yra dalinai kompensuojamos garantuotų ir negarantuotų  paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sandorių palūkanos tiems SVV subjektams, kurie yra gavę paskolas arba pasirašę finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Priklausomai nuo finansavimo sandorio tipo, SVV subjektams kompensuojama nuo 50 iki 95 proc. per 36 mėn. laikotarpį finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų, pramonėms įmonėms kompensuojama iki 100 proc. palūkanų, sumokėtų per 60 mėn. laikotarpį.

Detalesnę informaciją apie visas finansines priemones ir dalinio palūkanų kompensavimo priemonę rasite Ūkio ministerijos svetainėje ir Invegos svetainėje.

Parama žemdirbiams

Tiesioginių išmokų dydžiai, išmokos jauniesiems ūkininkams, žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai ir kiti aktualūs klausimai

 

Pagal Žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatas Valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos ir kitai klausimais vykdo ir formuoja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Pirmiausiai dėl šių aktualių klausimų sprendimo turite kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį. Jei esate nepatenkintas sprendimu  pagal to paties įstatymo 18 straipsnį Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas) skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos vadovui.

Daugiau informacijos apie apie piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ar vandens telkinius atkūrimą čia.

NE MAISTO PRODUKTAI

MAISTO PRODUKTAI

VARTOJIMO PASLAUGOS (atlygintinos medicininės paslaugos, energetika, vanduo, geležinkelių paslaugos, kirpyklų, kosmetikos ir kt)

REKLAMA IR NESĄŽININGA KOMERCINĖ VEIKLA

ir daugiau informacijos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos puslapyje

 

Vietinės rinkliavos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, kuriame aprašytos valstybės rinkliavos, institucijų teikiamos paslaugos ir vietinės rinkliavos.

Vietinės rinkliavos aprašytos Įstatymo III skyriuje. Ten nustatyti vietinių rinkliavų objektai, rinkliavų nustatymai ir dydžiai. Vietinės rinkliavos, rinkliavų objektai ir rinkliavų dydžiai nustatomi savivaldybės tarybos sprendimu.

Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi.

Kadangi minėtasis įstatymas nustato ne tik vietinių rinkliavų mokėjimo objektus, tvarką ir dydžius, bet Įstatymo 12 straipsnyje numatytos ir vietinės rinkliavos lengvatos, prašymus sumažinti ar panaikinti rinkliavos dydį turite adresuoti miesto ar rajono savivaldybei, kurioje registruotas Jūsų nekilnojamasis turtas, už kurį turite sumokėti vietinę rinkliavą. Prašyme būtinai nurodykite lengvinančias aplinkybes, kuriomis norite pasinaudoti.

Vietinės rinkliavos dydžio nustatymas ir lengvatų suteikimas - savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Nei Ministras Pirmininkas, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybė negali atleisti nuo rinkliavos ar sumažinti jos dydį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-04