Kur galite kreiptis?

Kas yra valstybės institucijos?

Valstybės institucijų sistemą sudaro visuma valstybės institucijų, kurios yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Jos viena kitą papildo, kontroliuoja, padeda viena kitai įgyvendinti valstybės funkcijas. Pavyzdžiui, Seimas priima įstatymus, o Vyriausybė juos privalo įgyvendinti (vykdyti); Seimas tvirtina Vyriausybės programą, o Vyriausybė yra atsakinga Seimui už jos vykdymą.

Valstybės aparatą sudaro institucijos, kurios yra kuriamos ir panaikinamos įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymai nustato valstybės institucijų kompetenciją bei įgaliojimus valdyti apibrėžtą visuomeninių santykių sritį, taip pat šių institucijų teises bei pareigas ir jų įgaliojimų ribas.

Pagrindinė visų valstybės institucijų funkcija – valstybės valdymas ir piliečių teisių bei teisėtų interesų apsauga. Tai vienija visas valstybės institucijas, nors kiekviena ir atlieka savarankišką valstybės funkciją.

Kaip žinoti, kur tiksliai kreiptis?

Jūs neprivalote žinoti, kur tiksliai turite kreiptis. Jeigu kreipiatės raštu, o Jūsų prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, Jūsų prašymas per 5 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo turi būti persiųstas įstaigai, kuri disponuoja Jums reikalinga informacija. Per 5 darbo dienas Jūs privalote būti apie tai informuotas. Jeigu kreipiatės žodžiu, Jums iš karto turi būti nurodyta, į kokią įstaigą turėtumėte kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos kontaktiniai duomenys.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-08