Darbą pradėjo naujasis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos vadovas

Data

2016 01 05

Įvertinimas
0
finansu ministerija.jpg

Vilnius, sausio 5 d. Finansų ministras Rimantas Šadžius pasirašė įsakymą, kuriuo į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus pareigas paskyrė konkursą laimėjusį Audrių Linartą.

Audrius Linartas yra baigęs Vilniaus universitetą, įgijęs ekonominės analizės ir planavimo magistro kvalifikaciją. Nuo 2008 m. dirbo Audito ir apskaitos tarnybos direktoriumi.

Nuo 2016 metų sausio 1 d. pradėjusi veikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba įsteigta sujungus Audito ir apskaitos tarnybą, Turto vertinimo priežiūros tarnybą ir Įmonių bankroto valdymo departamentą.

Naujoji tarnyba atliks visų trijų įstaigų, veikusių iki 2016 metų sausio 1 d., funkcijas ir įgyvendins valstybės politiką:

- audito ir finansinės atskaitomybės srityje, siekiant kad būtų užtikrinta auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra ir finansinės atskaitomybės informacijos patikimumas;

- turto ir verslo vertinimo srityje, siekiant, kad būtų užtikrinta turto ir verslo vertinimo kokybė bei turto arba verslo vertintojų, turto ir verslo vertinimo įmonių ir visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų šioje srityje apsauga;

- nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto, darbuotojų apsaugos, jų darbdaviui tapus nemokiam, – srityse ir aptarnauti šios politikos formavimą.

Konsolidavus ūkio subjektų priežiūrą šiose srityse atliekančių institucijų veiklą, dėl sutrumpėjusių administracinių procedūrų, panaikintų institucijų susirašinėjimo kaštų, galimybės išvengti pakartotinių to paties ūkio subjekto patikrinimų, sumažės administracinė našta, taip pat bus optimizuotos įstaigų informacinės sistemos, taupomi administraciniai kaštai.

Papildoma informacija

Tarnybos funkcijos: rengia ir tvirtina verslo apskaitos standartus, teikia jų paaiškinimus; įgyvendina auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, atlieka tyrimus, skiria nuobaudas ir duoda nurodymus auditoriams ir audito įmonėms, kartu su Lietuvos auditorių rūmais įgyvendina auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą; nagrinėja paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytiems reikalavimams; atlieka turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių turto arba verslo vertinimo veiklos patikrinimus; koordinuoja turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą ir kitas funkcijas, susijusias su turto vertinimu; priima sprendimus dėl fizinių ir juridinių asmenų įrašymo į Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą ir (ar) Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą ir išbraukimo iš šių sąrašų; išduoda bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimus ir priima sprendimą panaikinti jų galiojimą;  administruoja Garantinį fondą ir atlieka kitas funkcijas.

Tarnybai vadovauja direktorius, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš jų finansų ministras.

 

Viešųjų ryšių skyrius

Tel.: (8 5) 219 9378

vrs@finmin.lt

www.finmin.lrv.lt

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.