Dėl A. Marčiukonio ir kitų asmenų peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo

Data

2020 04 20

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 384, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 13 straipsnio 3  dalimi ir atsižvelgdama į  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės  Peticijų komisijos 2019 m. gruodžio 12 d. išvadą. nutarė pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų  komisijos išvadai  tenkinti Algirdo Marčiukonio ir kitų asmenų peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pavedė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pakeisti Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, priedo „Vandens telkiniai, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis leidžiamas“ 22 punktą.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.