Kaip efektyviai vykdyti centralizuotas atrankas į valstybės tarnybą geografiškai nutolusiuose regionuose? Kokio reikia pasiruošimo ir koks galimas poveikis?

Data

2019 02 07

Įvertinimas
1
KAIP EFEKTYVIAI VYKDYTI CENTRALIZUOTAS ATRANKAS Į VALSTYBĖS TARNYBĄ (002).JPG

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo redakcijai už̌ konkurso būdu vykdomų atrankų  ir atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimą̨ ir vykdymą̨ (toliau kartu - atranka) yra atsakingas Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD). Pagal naująją tvarką valstybės tarnautojus atrinks VTD sudarytos komisijos, kurių daugiau nei pusę narių sudarys ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai.                                                                                                       

Centralizuota valstybės tarnautojų atranka reiškia, kad VTD pavedama atsakomybė ir už̌ atrankų vykdymą̨ geografiškai nuo Vilniaus nutolusiuose regionuose. VTD duomenimis, atrankos ne Vilniaus mieste 2018 m. sudarė 41 proc. visų paskelbtų atrankų, kas yra daugiau nei 1000 atrankų per metus. Kadangi VTD yra įsikūręs Vilniuje, o didelė dalis atrankų vyksta už jo ribų, yra svarstoma, kaip efektyviai vykdyti centralizuotas atrankas geografiškai nuo Vilniaus nutolusiuose regionuose. Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše yra numatoma galimybė ​pretendentų vertinimą̨ atlikti telekomunikacijų̨ galiniais įrenginiais, o tai ypatingai pasitarnautų organizuojant atrankas geografiškai nuo Vilniaus nutolusiuose regionuose. Tai yra nauja praktika atrankų į valstybės tarnybą sistemoje, todėl nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio yra vykdoma viešoji konsultacija, siekiant išsiaiškinti kokio pasiruošimo reikia vykdant tokias atrankas ir koks yra galimas tokių atrankų įgyvendinimo poveikis.

Šiuo metu vykdoma viešoji konsultacija  - interviu ciklas su didžiųjų Lietuvos įmonių atstovais ir konsultantais. Per projekto interviu ciklą siekiama surinkti detalias įžvalgas apie tai, kaip įmonės organizuoja atrankas Lietuvos mastu, išgirsti vertinimus ir nuomones, kaip centralizuotai organizuoti atrankas iš įstaigos, įsikūrusios Vilniuje. Prisijungti ir įsitraukti į interviu ciklą kviečiami ir individualūs konsultantai-ekspertai, dirbantys su daugiau negu viena organizacija ir galintys pasidalinti įžvalgomis apie skirtingų organizacijų veiklos principus šalies mastu. Interviu cikle jau sudalyvavo šios įmonės: Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos paštas, RIMI Baltic, MAXIMA ir kiti. 2019 m. vasario mėnesio pabaigoje bus pasidalinta interviu ciklo išvadomis.

Viešoji konsultacija yra programos „Kurk Lietuvai” vykdomo projekto Vidaus reikalų ministerijoje, dalis. Išsamiau su projektu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.