Lietuvos automobilių kelių direkcija pertvarkoma į valstybės įmonę

Data

2019 07 11

Įvertinimas
0
1283258_c9020c5b2e4a1f4298a02b78d5fee9a5.jpg

Siekiant racionaliau naudoti valstybės biudžeto lėšas, užtikrinti efektyvesnį valdymą bei pritraukti investicijų šalies transporto infrastruktūrai tobulinti ir plėtoti, biudžetinę įstaigą Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos numatoma pertvarkyti į valstybės įmonę. Tokiam Susisiekimo ministerijos siūlymui šiandien pritarė Vyriausybė.

Tapusi valstybės įmone, Kelių direkcija toliau vykdys specialiuosius valstybės įpareigojimus, nesikeis pagrindiniai jos veiklos tikslai: organizuoti ir vykdyti valstybinės reikšmės kelių ir atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą, užtikrinti saugias eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose bei Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimą.

Nauja teisinė forma Kelių direkcijai suteiks galimybę kelių plėtrai ir priežiūrai naudoti ne tik valstybės biudžeto lėšas, bet ir papildomus finansavimo išteklius – palankiausiomis sąlygomis naudoti tarptautinių finansų institucijų paskolas, obligacijas bei kitas tarptautinės finansų rinkos priemones.

Be to, Kelių direkciją pertvarkius į valstybės įmonę tikimasi į ją pritraukti ir išlaikyti joje aukštos kompetencijos inžinierius ir ekspertus, kurių samdos ir išsaugojimo galimybes šiuo metu riboja darbo apmokėjimo biudžetinėse įstaigose nustatymo tvarką reglamentuojantys teisės aktai.

Įregistravus valstybės įmonę, jos veikla bus plėtojama pagal Susisiekimo ministerijos ir įmonės valdymo organų patvirtintą strateginį veiklos planą bei metinius planus. Naujas įmonės statusas leis Kelių direkcijai tapti Lietuvos kelių infrastruktūros planavimo ir plėtros kompetencijų centru, kurio paslaugomis galės naudotis partneriai – savivaldybės ir kaimyninių šalių institucijos. Šiai veiklai bus panaudota įstaigos komandos sukaupta kompetencija kelių plėtros planavimo, dangos būklės vertinimo,  transporto srautų modeliavimo, kelių plėtros projektų rengimo ir valdymo, darnaus judumo planavimo ir organizavimo bei saugaus eismo priemonių įgyvendinimo srityje.

 

Vyriausybės informacija.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.