BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Ką svarbu žinoti kiekvienam pacientui?

Data

2018 02 21

Įvertinimas
4
tekstas 3 (2).png

Šaltuoju metų sezonu sparčiai didėjant piliečių sergamumui, kviečiame prisiminti pacientų teises, kurios pravers užtikrinant sklandų dialogą tarp piliečio ir gydymo įstaigos.
Kiekvienas pacientas turi:

 • Teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

Kiekvienam pacientui turi būti suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos. Ji turi būti teikiama laikantis nustatytų sveikatos priežiūros normų, teisės aktų ir vykdoma asmenų, turinčių medicinos ar kitos atitinkamos praktikos licencijas dirbti sveikatos priežiūros įstaigose. Teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą bei sveikatos priežiūros specialistą, taip pat turi teisę gauti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę.

 • Teisę į informaciją

Pacientas, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

 •  Teisę nežinoti

Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

 •  Teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose

Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai ar jų kopijos, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymai. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę.

 •  Teisę dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese.

Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu.

 • Teisę skųstis

Pacientas (arba jo atstovas) manydamas, kad yra pažeistos jo teisės skundą turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, vadovui.
Jeigu pacientas nepatenkintas skundo nagrinėjimo rezultatais, tik tuomet jis gali kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas:

 1. Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
 2. Valstybinę ar teritorines ligonių kasas,
 3. Lietuvos medicinos etikos komitetą;
 4. Visuomenės sveikatos centrus.

Visos šios įstaigos, gavusios paciento skundą, privalo jį išnagrinėti per 20 darbo dienų.

 • Teisę į žalos atlyginimą

Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimas:

 1. Žalą, padarytą pacientams dėl įstaigos ar jos darbuotojų kaltės teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, privalo atlyginti sveikatos priežiūros įstaiga.
 2. Paciento gali rinktis: spręsti ginčą teisminiu keliu ar prašyti žalos atlyginimo žalą padariusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
 3. Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija.
 4. Jeigu pacientas nesutinka su šių institucijų priimtais sprendimais, galimas teisminis ginčo sprendimo būdas – reikalauti žalos atlyginimo teikiant ieškinį teisme.
 •  Teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą

Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą jo pageidavimu turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

SAM
Ligonių kasos
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnybos ir
Tarpvalstybinio sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro informacija

 

Komentarai

1
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.
 • 1965dz
  Prieš 1 mėn.

  Pukis17/

  0
  Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
  Blogai įvestas apsaugos kodas.