Pirmą kartą Lietuvos atstovas atstovaus šaliai EBPO ekspertų grupėje

Data

2020 06 08

Įvertinimas
0
14926_bda552857d8b91fc15b949a1a068faac.jpg

Nacionalinės švietimo agentūros Pasiekimų patikrinimo užduočių rengimo skyriaus metodininkė Jolanta Pauliukienė išrinkta atstovauti Lietuvai tarptautinėje gamtos mokslų ekspertų grupėje tarptautiniame penkiolikmečių tyrime PISA, kurį atlieka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). 2024 metų tyrimas bus skirtas mokinių gamtamoksliniam raštingumui įvertinti. Tai pirmasis atvejis, kai Lietuvai tapus EBPO nare, šalies atstovas dalyvaus tyrimo dalykinėje ekspertų grupėje.

Ši grupė atsakinga už gamtamokslinio raštingumo programos vertinimą ir pristatymą PISA valdybai.

Jolanta Pauliukienė yra  vadovėlių, pratybų, biologijos ugdymo ir egzamino programos bendraautorė, nacionalinių pasiekimų patikrinimų ir tyrimų užduočių rengėja ir recenzentė. Ekspertė yra dirbusi mokytoja, Nacionaliniame egzaminų centre, vykdžiusi švietimo projektus, talkinusi Lenkijos egzaminų centrui.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.